Projekty unijne

Przekazanie ostatniej partii autobusów zakupionych w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych

W dniu 17 sierpnia 2012r. z udziałem Władz Miasta i zaproszonych gości odbyło się uroczyste przekazanie ostatniej partii autobusów zakupionych w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie w Koszalinie tym samym zrealizował projekt pod nazwą „Zakup autobusów”, celem którego był rozwój i odnowa infrastruktury transportu publicznego oraz poprawa jakości transportu publicznego w Koszalinie. Projekt wpisuje się także w Programy PFRON-u – wyrównywania różnic miedzy regionami oraz usuwania barier dla osób niepełnosprawnych, w aspekcie troski o osoby niepełnosprawne. W zakupionych autobusach zastosowano niską podłogę, funkcję przyklęku, rampy dla wózka inwalidzkiego oraz miejsc specjalnie przeznaczonych dla inwalidów na wózkach. Autobusy posiadają parametry techniczne spełniające restrykcyjne wymagania jakie postawiło RPO, m.in. w zakresie ochrony środowiska – wysoką normę czystości emisji spalin: EURO 5; bezpieczeństwa i komfortu obsługi pasażerskiej – klimatyzację przestrzeni pasażerskiej.

Projekt dofinansowywany został przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, Poddziałanie 2.1.6 „Zintegrowany system transportu publicznego.

Zgodnie z umową podpisaną dnia 05.07.2010r. z Urzędem Marszałkowskim projekt obejmował dofinansowanie zakupu 10 szt. autobusów w kolejnych latach 2010-2012.

Całkowite wydatki projektu wyniosły 9.620.734,47 PLN, a dofinansowano z RPO WZ 77,08% całkowitych wydatków kwalifikowanych, tj.: kwotę 6.055.311,82 PLN.

Zakup autobusów SCANIA

Dnia 27.06.2011r. nastąpiło w siedzibie MZK uroczyste przekazanie 4 sztuk autobusów marki SCANIA OmniCity zakupionych dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unie Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn: „Zakup autobusów”.

Zakup autobusów MAN

Dnia 15.11.2011r. nastąpiło w siedzibie MZK uroczyste przekazanie 2 sztuk autobusów marki MAN Lion’s City zakupionych dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unie Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn: „Zakup autobusów”.

Modernizacja myjni dla autobusów i samochodów ciężarowych

Zapraszamy do nowo otwartej, nowoczesnej automatycznej myjni dla autobusów i samochodów ciężarowych. Korzystamy z nowoczesnych technologii firmy KÄRCHER. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Myjnia została zmodernizowana dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unie Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn: „Modernizacja myjni dla autobusów i samochodów ciężarowych”.

Nowe projekty dofinansowywane przez Unię Europejską

Dnia 5 lipca 2010r. Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie podpisał umowy na dofinansowanie następujących projektów współfinansowanych przez Unie Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn:

  • „Modernizacja myjni dla autobusów i samochodów ciężarowych”
  • „Zakup autobusów”