Bilety

Kup bilet

Aplikacja Mobilna Karta Miejska

Realizacja i opis zakupu biletu korzystając z urządzenia mobilnego i aplikacji Mobilna Karta Miejska:

 • Pobranie i korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Wystarczy pobrać ją z Google Play lub App Store;
 • Po pobraniu i uruchomieniu aplikacji, należy zaakceptować regulamin (który zawsze warto przeczytać). W formularzu rejestracji wpisujemy swoje dane osobowe, po czym wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych (opcja nr 1). Po wprowadzeniu wszystkich danych wysyłamy formularz do weryfikacji. Po chwili otrzymujemy komunikat, że nasze konto zostało utworzone.
 • Aby się zalogować, musimy podać e-mail i utworzyć hasło. Generujemy własny PIN.
 • Po zalogowaniu mamy możliwość zakupu biletu zgodnie z obowiązującą taryfą opłat.
 • Płatności za bilet można dokonać przelewem lub przy użyciu karty płatniczej (koniecznym będzie dodanie karty w celu sfinalizowania transakcji; dane karty są szyfrowane, więc jest to w pełni bezpieczna płatność).
 • Po dokonaniu płatności, w zakładce „Moje bilety – nieaktywne”, pojawi się bilet, który możemy aktywować (skasować) w dowolnej chwili (najlepiej zrobić to w trakcie wsiadania do autobusu).
Aplikacja GoPay

Zakup biletu korzystając z urządzenia mobilnego i aplikacji GoPay:

Zakup biletu jest możliwy w wygodny sposób poprzez właściwą aplikację na urządzenia mobilne. O tym jak tego dokonać przeczytasz w Instrukcji korzystania z aplikacji GoPay na urządzenia mobilne.

Zakup biletu przez internet

Korzystanie przez Klienta z usług i funkcjonalności systemu GoPay uwarunkowane jest posiadaniem konta bankowego lub karty płatniczej z obsługą internetową.

Realizacja i opis zakupu biletu przez internet:

 • W celu dokonania zakupu biletu na przejazd środkami transportu pasażerskiego miejskiego i podmiejskiego świadczonymi przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie, Klient wybiera rodzaj biletu, jaki chce zakupić przez naciśnięcie odpowiedniego klawisza na stronie https://gopay24.pl/buy lub poprzez link na stronie przewoźnika.
 • Po wybraniu rodzaju biletu oraz uzupłnieniu pozostałych danych, klient potwierdza dane do biletu poprzez naciśnięcie klawisza „Dalej”. Przed naciśnięciem klawisza „Dalej” klient musi zatwierdzić” „akceptację regulaminu”.
 • Po zatwierdzeniu danych do zakupu biletu pojawia się „Podsumowanie”, na którym są wyświetlone wprowadzone dane. Po weryfikacji poprawności danych należy wybrać „kup bilet”.
 • Kupujący zostaje przekierowany do systemu płatności gdzie wybiera formę płatności i dokonuje zapłaty za bilet.
 • Po prawidłowym opłaceniu pojawia się możliwość wydruku lub zapisu biletu w pliku pdf na urządzeniu kupującego. Bilet zawiera jego rodzaj i wprowadzone dane i jest opatrzony zabezpieczającym kodem QR. Dodatkowo w pliku pdf bilet jest wysyłany na podany przez Kupującego adres e-mail.

file_downloadDo pobrania szczegółowa instrukcja w pliku PDF.


Ponieważ sprzedawcą biletów przez Internet jest firma Gopay prosimy ewentualnie reklamacje składać za pośrednictwem www.gopay24.pl lub na adres mailowy podany w regulaminie.


shopKup Bilet

Punkty sprzedaży

Bilety okresowe:

 • Stacja Paliw ul. Gnieźnieńska 9 – w godzinach od poniedziałku do piątku 7:00 do 19:00, w soboty, niedziele i święta 8:00 do 20:00.
 • Stacja Paliw ul. Wąwozowa 1A – w godzinach od 6:00 do 22:00 7 dni w tygodniu.
 • Biletomat stacjonarny w Centrum Przesiadkowym „Wąwozowa” oraz biletomaty zlokalizowane przy przystankach:

  • Rynek Staromiejski 01
  • Cmentarz 01
  • Łużycka 01
  • Os. Bukowe 01
  • Os. Morskie 02
  • Wańkowicza 01
  • Św. Wojciecha 01

Bilety jednorazowe/czasowe:

 • Aplikacja na urządzenia mobilne. Aby skorzystać przeczytaj Instrukcję korzystania z aplikacji GoPay na urządzenia mobilne.
 • Stacja Paliw ul. Gnieźnieńska 9 – w godzinach od poniedziałku do piątku 7:00 do 19:00, w soboty, niedziele i święta 8:00 do 20:00.
 • Stacja Paliw ul. Wąwozowa 1A – w godzinach od 6:00 do 22:00 7 dni w tygodniu.
 • U kierowcy.
 • Kioski i punkty handlowe.
 • Biletomaty stacjonarne oraz mobilne w autobusach.

Sprzedaż biletów jednorazowych/czasowych w ilościach hurtowych dla podmiotów gospodarczych odbywa się w siedzibie MZK Sp. z o. o. ul. Gnieźnieńska 9, kasa 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Cennik biletów

Podstawa prawna:

Bilety jednorazowe / czasowe
 • Każdy bilet uprawnia do przejazdów wszystkimi liniami.
 • Bilet powinien być skasowany w pierwszej kolejności po wejściu do autobusu, podczas pierwszego przejazdu.
 • Bilet zakupiony u kierowcy ma formę paragonu z kasy fiskalnej i nie podlega kasowaniu.
Bilet jednorazowy lub czasowy 30 minutowy
Normalny
2,90 zł
Strefa obowiązywania: Miejska
Teren Miasta Koszalina  i miejscowości:
Konikowo, Kretomino, Niekłonice, Skwierzynka.
Ulgowy
1,45 zł
Bilet uprawnia do jednego przejazdu jednym kursem autobusu bez względu na czas przejazdu. Ten sam bilet uprawnia także do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów przez kolejne 30 minut od momentu skasowania.
Karnet 11 biletów
Normalny
29,00 zł
Strefa obowiązywania: Miejska
Teren Miasta Koszalina  i miejscowości:
Konikowo, Kretomino, Niekłonice, Skwierzynka.
Ulgowy
14,50 zł
Karnet 11 biletów jednorazowych lub czasowych 30 minutowych. Jeden kupon uprawnia do przejazdu jednym kursem autobusu bez względu na czas jego trwania. Ten sam kupon uprawnia także do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów przez kolejne 30 minut od momentu skasowania.
Bilet czasowy 60 minutowy
Normalny
4,00 zł
Strefa obowiązywania: Miejska
Teren Miasta Koszalina  i miejscowości:
Konikowo, Kretomino, Niekłonice, Skwierzynka.
Ulgowy
2,00 zł
Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów przez kolejne 60 minut od momentu skasowania.
Bilet jednorazowy lub czasowy 60 minutowy
Normalny
4,00 zł
Strefa obowiązywania: Miejska i podmiejska
Na terenie całej sieci
Ulgowy
2,00 zł
Bilet uprawnia do jednego przejazdu jednym kursem autobusu bez względu na czas przejazdu. Ten sam bilet uprawnia także do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów przez kolejne 60 minut od momentu skasowania.
Bilet 24 godzinny (dobowy)
Normalny
8,00 zł
Strefa obowiązywania: Miejska
Teren Miasta Koszalina  i miejscowości:
Konikowo, Kretomino, Niekłonice, Skwierzynka.
Ulgowy
4,00 zł
Normalny
10,00 zł
Strefa obowiązywania: Podmiejska
Na terenie całej sieci
Ulgowy
5,00 zł
Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów przez kolejne 24 godziny od momentu skasowania.
Bilety okresowe
 • Wszystkie bilety okresowe są imienne. Nie ma biletów na okaziciela.
 • Bilet jest ważny, gdy jest na nim wpisany numer dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku uczniów i studentów – numer legitymacji. Za wpis numeru odpowiada pasażer.
 • Datę ważności na bilecie oznacza osoba sprzedająca zgodnie ze wskazaniem kupującego – w przypadku zakupu biletu w punkcie sprzedaży
 • Datę od kiedy obowiązuje bilet okresowy kupowany drogą elektroniczną i jaki dokument tożsamości jest do niego przypisany, określa kupujący w trakcie realizacji transakcji.

Aby bilet okresowy był ważny Pasażer w polu „Nr dokumentu.” musi wpisać numer dowolnego dokumentu ZE ZDJĘCIEM, na przykład numer legitymacji szkolnej, studenckiej, serię i numer dowodu osobistego, numer paszportu, itp. Podczas kontroli Pasażer musi okazać ważny bilet okresowy wraz z dokumentem, którego numer został wpisany na bilecie.
Pasażerowie korzystający z biletów ulgowych są zobowiązani, podczas kontroli biletów, do okazania dokumentu uprawniającego do ulgi jeśli na bilecie okresowym został wpisany numer z innego dokumentu.

W przypadku dzieci nie objętych jeszcze obowiązkiem szkolnym, w polu „Nr dokumentu.” należy wpisać imię, nazwisko i numer pesel dziecka.

Bilet 7 dniowy imienny
Normalny
26,00 zł
Strefa obowiązywania: Miejska
Teren Miasta Koszalina  i miejscowości:
Konikowo, Kretomino, Niekłonice, Skwierzynka.
Ulgowy
13,00 zł
Normalny
30,00 zł
Strefa obowiązywania: Podmiejska
Na terenie całej sieci
Ulgowy
15,00 zł
Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi liniami od dnia oznaczonego na bilecie do godziny 23:59 siódmego dnia terminu jego ważności.
Bilet 15 dniowy imienny
Normalny
46,00 zł
Strefa obowiązywania: Miejska
Teren Miasta Koszalina  i miejscowości:
Konikowo, Kretomino, Niekłonice, Skwierzynka.
Ulgowy
23,00 zł
Normalny
54,00 zł
Strefa obowiązywania: Podmiejska
Na terenie całej sieci
Ulgowy
27,00 zł
Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi liniami od dnia oznaczonego na bilecie do godziny 23:59 piętnastego dnia terminu jego ważności.
Bilet 30 dniowy imienny
Normalny
86,00 zł
Strefa obowiązywania: Miejska
Teren Miasta Koszalina  i miejscowości:
Konikowo, Kretomino, Niekłonice, Skwierzynka.
Ulgowy
43,00 zł
Normalny
100,00 zł
Strefa obowiązywania: Podmiejska
Na terenie całej sieci
Ulgowy
50,00 zł
Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi liniami od dnia oznaczonego na bilecie do godziny 23:59 trzydziestego dnia terminu jego ważności.
Bilet wakacyjny dwumiesięczny imienny
Ulgowy
60,00 zł
Strefa obowiązywania: Miejska
Teren Miasta Koszalina  i miejscowości:
Konikowo, Kretomino, Niekłonice, Skwierzynka.
Ulgowy
80,00 zł
Strefa obowiązywania: Podmiejska
Na terenie całej sieci
Bilet uprawnia uczniów i studentów do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi liniami od dnia 1 lipca do 31 sierpnia. W sprzedaży od czerwca do sierpnia.
Bilet 90 dniowy imienny
Ulgowy
110,00 zł
Strefa obowiązywania: Miejska
Teren Miasta Koszalina  i miejscowości:
Konikowo, Kretomino, Niekłonice, Skwierzynka.
Bilet uprawnia studentów do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi liniami od dnia oznaczonego na bilecie do godziny 23:59 dziewięćdziesiątego dnia terminu jego ważności.

Ulgi i uprawnienia

Podstawa prawna:

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach są uprawnieni:

 • parlamentarzyści;
 • dzieci przed ukończeniem 4 roku życia;
 • osoby, które ukończyły 70 lat;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekunowie lub przewodnicy towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu zaliczonemu do znacznego stopnia niepełnosprawności lub całkowicie niezdolnemu do pracy i samodzielnej egzystencji;
 • osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub posiadające orzeczenie równoważne o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji a także towarzyszący im opiekunowie;
 • uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych lub w oddziałach specjalnych i integracyjnych;
 • opiekunowie uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalnych lub w oddziałach specjalnych i integracyjnych w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem;
 • osoby niewidome jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz towarzyszący im opiekunowie;
 • dzieci niepełnosprawne do 16 roku życia oraz towarzyszący im opiekunowie;
 • młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i lekkim do 24 roku życia oraz opiekunowie towarzyszący młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym z powodu narządu wzroku (symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O);
 • pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie;
 • honorowi dawcy krwi posiadający tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I-go stopnia zamieszkujący w Koszalinie oraz w powiecie koszalińskim;
 • uczniowie szkół podstawowych zamieszkujący w Koszalinie;
 • pasażerowie w dniu 22 września każdego roku, tj. w: Dniu bez samochodu;
 • dawcy przeszczepów posiadający tytuł Zasłużony Dawca Przeszczepu.

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów w granicach miasta Koszalina są uprawnieni:

 • umundurowani funkcjonariusze Policji, żołnierze Żandarmerii Wojskowej, strażnicy Straży Miejskiej w Koszalinie;
 • wolontariusze hospicjów w Koszalinie;
 • członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę – Oddział w Koszalinie.

Do korzystania z opłaty ulgowej na wszystkich liniach są uprawnieni:

 • studenci szkół wyższych;
 • uczniowie szkół podstawowych niezamieszkujący w Koszalinie;
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych i policealnych do 21 roku życia;
 • dzieci od lat 4 do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym;
 • emeryci i renciści;
 • kombatanci i osoby represjonowane;
 • osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r., zamieszkujące w Koszalinie oraz w powiecie koszalińskim;
 • osoby posiadające status weterana poszkodowanego;
 • osoby posiadające status weterana, które ukończyły 60 lat, zamieszkujące w Koszalinie.

Dokumentami uprawniającymi do korzystania z opłat ulgowych oraz bezpłatnych przejazdów są:

 • dla parlamentarzystów – ważna legitymacja wydana przez kancelarię Sejmu lub Senatu;
 • dla dzieci do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym – dokument umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka;
 • dla osób które ukończyły 70 lat- dokument potwierdzający tożsamość;
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych – książeczka inwalidy wojennego / wojskowego, zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez właściwy organ;
 • dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub posiadających orzeczenie równoważne o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji – ważna legitymacja o niepełnosprawności, wydana przez właściwy organ;
 • dla osób niewidomych nie uznanych za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – dokumenty wymienione w § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002r. W sprawie rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U Nr 179, poz. 1495 z późn. zm.);
 • dla uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalnych lub w oddziałach specjalnych – ważna legitymacja szkoły;
 • dla opiekunów uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalnych lub w oddziałach specjalnych w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem – zaświadczenia wydane przez szkołę na druku MI-l/2002;
 • dla dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia – ważna legitymacja o niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ;
 • dla młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym i lekkim do 24 roku życia – ważna legitymacja o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ;
 • dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie – bilet pracowniczy;
 • dla honorowych dawców krwi posiadających tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I-go stopnia – ważna legitymacja Honorowego Dawcy Krwi (powyżej 18 litrów krwi) wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość;
 • dla wolontariuszy hospicjów w Koszalinie – ważna legitymacja wydana przez Hospicjum;
 • dla członków Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Oddział w Koszalinie – ważna legitymacja wydana przez Zarząd Oddziału;
 • dla studentów szkół wyższych – ważna legitymacja studencka wydana przez polskąuczelnię wyższą ważna międzynarodowa legitymacja International Student Identity Card (ISIC), ważna europejska karta młodzieżowa Euro < 26 Student;
 • dla uczniów szkół podstawowych zamieszkujących w Koszalinie – odpowiednio jeden z następujących dokumentów:
  a) ważna legitymacja szkolna zawierająca informację o miejscu zamieszkania ucznia w granicach administracyjnych Koszalina,
  b) ważna legitymacja szkolna wraz z biletem wolnej jazdy dla ucznia szkoły podstawowej;
 • dla uczniów szkół podstawowych niezamieszkujących w Koszalinie – ważna legitymacja szkolna;
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych i policealnych – ważna legitymacja szkolna;
 • dla emerytów i rencistów – odpowiednio jeden z następujących dokumentów:
  a) aktualny odcinek wypłaty emerytury lub renty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość;
  b) ważna legitymacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość;
  c) ważna legitymacja terenowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
 • dla kombatantów i osób represjonowanych – zaświadczenie lub legitymacja potwierdzająca uprawnienia kombatanta lub osoby represjonowanej;
 • dla opiekuna przewodnika towarzyszącego osobie uprawnionej – dokument osoby uprawnionej do bezpłatnych przejazdów;
 • dla osób posiadających status weterana – legitymacja weterana wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość;
 • dla osób posiadających status weterana poszkodowanego – legitymacja weterana poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość;
 • dla dawcy przeszczepów – legitymacja „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość;
 • dla osób świadczących pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych – decyzja wydana przez szefa urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Opłaty dodatkowe

Podstawa Prawna: 

1. Za jazdę bez ważnego dokumentu przewozu (biletu)
145 zł
+ cena biletu
Za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu – wynosi 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
2. Za jazdę bez ważnego dokumentu, uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego
116 zł Za brak dokumentu poświadczającego uprawnienia do korzystania z ulgowych i bezpłatnych przejazdów podczas kontroli – wynosi 40-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
3. Za brak wypisania na znaczku biletu okresowego imiennego nr dokumentu z zdjęciem lub numeru legitymacji (dotyczy uczniów)
145 zł Za brak biletu sieciowego oraz brak numeru legitymacji na znaczku biletu sieciowego – wynosi 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
4. Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny
435 zł Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu bez uzasadnionej przyczyny – wynosi 150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
5. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej
72,50 zł
+ 2,90
W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej wskazanej w pkt 1 jej wysokość zostaje obniżona o 50%
6. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej wskazanej w pkt. 2 w ciągu 7 dni
101,50 zł
+ 2,90
W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej wskazanej w pkt 2 w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu wzywającego do jej uiszczenia, wysokość tej opłaty zostaje obniżona o 30%
7. Opłata manipulacyjna za umorzenie lub zwrot należności za przejazd i opłaty dodatkowej
7,25 zł Opłatę manipulacyjną za umorzenie lub zwrot należności za przejazd i opłaty dodatkowej, w przypadku udokumentowania w terminie 7 dni od dnia przejazdu uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz przedłożenia w terminie 7 dni biletu sieciowego oraz wpisu numeru legitymacji na znaczku biletu sieciowego, ustala się w wysokości 2,5-krotności ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
8. Rozłożenie zadłużenia na raty: 30% wartości zadłużenia

Kontrola biletowa

Podmiotem upoważnionym do kontroli biletów na wszystkich liniach obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Koszalinie Sp. z o.o. jest firma:

REWIZOR
ul. Chwaszczyńska 49 A/3
81-571 Gdynia

Oddział Koszalin
Gnieźnieńska 9
75- 736 Koszalin
Pokój nr 34
biuro.koszalin@rewizor.eu
+48 94 34 45 290
+48 531 921 777 – Infolinia, sprawy związane z reklamacjami.
Infolinia funkcjonuje w poniedziałki i piątki wyłącznie w godzinach od 11:00 do 13:00

Godziny otwarcia biura:
Wtorki w godz. 8.00 – 16.00
Czwartki w godz. 7.30 – 14.30
Piątki w godz. 10.00 – 15.00


Strona internetowa firmy REWIZOR


Kto może kontrolować bilety?
 • osoba upoważniona do kontroli biletów przez Firmę REWIZOR na wszystkich liniach obsługiwanych przez MZK w Koszalinie;
 • kierowca obsługujący autobus na linii;
 • osoba Upoważniona przez MZK Koszalin Sp. z o.o. legitymująca się identyfikatorem.

Podczas kontroli biletów kontroler legitymuje się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.

Identyfikator służbowy kontrolera musi posiadać:

 • nazwę MZK Koszalin;
 • zdjęcie kontrolera;
 • numer identyfikacyjny;
 • datę wystawienia oraz okres ważności;
 • zakres upoważnienia, pieczęć i podpis Prezesa Zarządu MZK Koszalin;
 • pieczęć MZK Koszalin.

WZÓR LEGITYMACJI

Jak przebiega kontrola biletów?

Kontrola biletów może odbywać się zarówno podczas trwania kursu, jak i po jego zakończeniu oraz przy wysiadaniu pasażerów z autobusu.

Pasażer jest zobowiązany do:

 • niezwłocznego skasowania biletu i zajęcia miejsca w autobusie bądź nabycie go u kierowcy, zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą oraz posiadanymi uprawnieniami do ulgi;
 • posiadania biletu okresowego papierowego  bądź w wersji elektronicznej na smartfonie, zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą oraz posiadanymi uprawnieniami do ulgi;
 • niezwłocznego skasowania biletu sms  i posiadania go w tej formie;
 • umożliwienia osobie kontrolującej szczegółowe obejrzenie biletu;
 • do posiadania i okazywania wraz z papierowym biletem (lub mobilnym biletami) kontrolerowi, dokumentów uprawniających go do korzystania z przejazdów bezpłatnych bądź ulgowych;
 • do zbliżenia biletu elektronicznego do czytnika kontrolerskiego w sposób umożliwiający odczytanie zawartości biletu, (na żądanie kontrolera pasażer okazuje dokument tożsamości potwierdzający prawo do użytkowania biletu).

Prawa i obowiązki kontrolera biletów:

 • uprzejme i kulturalne zachowanie się wobec pasażera;
 • udzielanie pasażerom wszelkich informacji dotyczących taryf opłat, rodzaju stosowanych biletów i wysokości opłat karnych;
 • wylegitymowanie pasażera, który nie wniósł właściwej opłaty za przejazd. Należy okazać kontrolerowi dokument, który umożliwi potwierdzenie tożsamości (podstawa prawna: art. 33a ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo przewozowe);
 • ujęcie podróżnego w razie nieokazania dokumentu i niezwłocznie oddanie go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości (art. 33a ust. 7 pkt 2 ustawy Prawo przewozowe);
 • do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera (podstawa prawna: art. 33a ust. 8 ustawy Prawo przewozowe);
 • w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, kontroler ma prawo zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu (podstawa prawna: art. 33a ust. 7 pkt 3 ustawy Prawo przewozowe).

W przypadku stwierdzenia:

 • braku ważnego biletu na przejazd;
 • braku dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z przejazdu ulgowego lub bezpłatnego;
 • braku zarejestrowania przejazdu (skasowania biletu);
 • faktu, że kontrolowany pasażer nie jest w stanie potwierdzić prawa do użytkowania biletu;
 • uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu ulgowego jest podrobiony lub przerobiony;
 • spowodowania zatrzymania pojazdu lub zmianie trasy;

kontroler jest upoważniony do:

 • nałożenia na pasażera opłaty dodatkowej, zgodnie z obowiązującą w MZK Koszalin taryfą;
 • w przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości przez pasażera, osoba uprawniona do kontroli ma prawo zwrócić się do funkcjonariusza policji i innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa uprawnienia do ustalania tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego.

Na każde żądanie pasażera kontroler jest obowiązany umożliwić mu spisanie swojego numeru służbowego oraz poinformowanie o miejscu i terminach składania reklamacji i zażaleń.

Wzór mandatu

Wezwanie do zapłaty stanowi dowód przejazdu bez ważnego biletu i nie zastępuje biletu ani nie upoważnia pasażera do kontynuowania jazdy.

W przypadku udokumentowania przez podróżnego , nie później niż 7 dni od dnia wystawienia wezwania , uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz posiadania przez podróżnego ważnego biletu okresowego 30 dniowego imiennego, którego nie miał podczas przejazdu, należność za przewóz i opłata dodatkowa , po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, podlegają umorzeniu.

Wysokość opłat dodatkowych.

Podstawa Prawna: 

1. Za jazdę bez ważnego dokumentu przewozu (biletu)
145 zł
+ cena biletu
Za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu – wynosi 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
2. Za jazdę bez ważnego dokumentu, uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego
116 zł Za brak dokumentu poświadczającego uprawnienia do korzystania z ulgowych i bezpłatnych przejazdów podczas kontroli – wynosi 40-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
3. Za brak wypisania na znaczku biletu okresowego imiennego nr dokumentu z zdjęciem lub numeru legitymacji (dotyczy uczniów)
145 zł Za brak biletu sieciowego oraz brak numeru legitymacji na znaczku biletu sieciowego – wynosi 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
4. Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny
435 zł Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu bez uzasadnionej przyczyny – wynosi 150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
5. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej
72,50 zł
+ 2,90
W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej wskazanej w pkt 1 jej wysokość zostaje obniżona o 50%
6. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej wskazanej w pkt. 2 w ciągu 7 dni
101,50 zł
+ 2,90
W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej wskazanej w pkt 2 w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu wzywającego do jej uiszczenia, wysokość tej opłaty zostaje obniżona o 30%
7. Opłata manipulacyjna za umorzenie lub zwrot należności za przejazd i opłaty dodatkowej
7,25 zł Opłatę manipulacyjną za umorzenie lub zwrot należności za przejazd i opłaty dodatkowej, w przypadku udokumentowania w terminie 7 dni od dnia przejazdu uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz przedłożenia w terminie 7 dni biletu sieciowego oraz wpisu numeru legitymacji na znaczku biletu sieciowego, ustala się w wysokości 2,5-krotności ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
8. Rozłożenie zadłużenia na raty: 30% wartości zadłużenia
Dostałem mandat – co dalej?
 1. Uregulować ją jak najszybciej – jest 7 dni na uregulowanie należności bądź rozłożenie otrzymanej opłaty dodatkowej na raty.
 2. Zapłaty można dokonać:
  • Wpłaty za przejazdy bez biletów należy dokonywać przelewem wpisując w tytule serie i numer wezwania tak jak na wystawionym dokumencie.
   Konto do wpłat: 17 1140 2017 0000 4702 1307 7348 (mBank SA)
  • Opłaty manipulacyjne można dokonywać w godzinach otwarcia biura oddziału w Koszalinie lub przelewem na konto:17 1140 2017 0000 4702 1307 7348 (mBank SA)
   REWIZOR Oddział Koszalin (teren zajezdni MZK w Koszalinie)
   Ul. Gnieźnieńska 9
   75- 736 Koszalin
   Pokój nr 34

   Godziny otwarcia biura:
   Wtorki w godz. 8.00 – 16.00
   Czwartki w godz. 7.30 – 14.30
   Piątki w godz. 10.00 – 15.00

 3. W Oddziale Biura REWIZOR w Koszalin można złożyć wniosek o rozłożenie należności na raty.
 4. Będąc właścicielem ważnego biletu okresowego, lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, którego nie posiadano przy sobie w czasie kontroli, należy okazać go w ciągu 7 dni w biurze Oddziału Koszalin.
 5. Na w/w podstawie, po zapłaceniu opłaty manipulacyjnej sprawa zostanie zakończona.
 6. Nie zgadzając się z decyzją kontrolera można złożyć pisemne odwołanie(reklamacje) od nałożonej opłaty dodatkowej w terminie 7 dni kalendarzowych na adres:REWIZOR Oddział Koszalin
  Ul. Gnieźnieńska 9
  75- 736 Koszalin
  Pokój nr 34

  biuro.koszalin@rewizor.eu
  +48 94 34 45 290
  +48 531 921 777 – Infolinia, sprawy związane z reklamacjami.

  Infolinia funkcjonuje w poniedziałki i piątki wyłącznie w godzinach od 11:00 do 13:00

  file_downloadFormularz reklamacji

 7. Odwołanie powinno spełniać wymogi formalne i zawierać: datę, imię i nazwisko, adres zamieszkania, tytuł oraz uzasadnienie, szczegółowe dane dotyczące zdarzenia (data, godzina, numer linii), wykaz załączonych dokumentów i podpis. Zastrzegamy sobie prawo wezwania do okazania oryginałów dokumentów, na które powołano się w odwołaniu.
Czego można się spodziewać jeśli nie uregulowano opłaty lub nie wyjaśniono sprawy w terminie?
 1. Spodziewać się „Wezwania do zapłaty” (przedsądowe).
 2. Jeśli to nie zmobilizuje, sprawa trafi do służb windykacyjnych, które mogą:
  • zgłosić osobę, jako dłużnika do Krajowego Rejestru Długów, co może uniemożliwiać dokonywanie zakupów na raty, zaciąganie kredytu, itp.
  • skierować sprawę do windykacji do Kancelarii Prawniczej
  • zlecić wizytę Windykatora Terenowego
  • skierować sprawę do Sądu Rejonowego, a przy dalszym braku zapłaty do Kancelarii Komorniczej, co znacznie zwiększy koszty postępowania

Na pytanie: czy warto spóźniać się z zapłatą?

Odpowiedź brzmi: NIE! – szkoda czasu i pieniędzy.
Informujemy wszystkich pasażerów, którzy do tej pory nie uregulowali otrzymanych opłat dodatkowych, że niezależnie od daty ich wystawienia, postępowanie windykacyjne jest nadal prowadzone.