Bilety

Kup bilet

Aplikacja Mobilna Karta Miejska

Realizacja i opis zakupu biletu korzystając z urządzenia mobilnego i aplikacji Mobilna Karta Miejska:

 • Pobranie i korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Wystarczy pobrać ją z Google Play lub App Store;
 • Po pobraniu i uruchomieniu aplikacji, należy zaakceptować regulamin (który zawsze warto przeczytać). W formularzu rejestracji wpisujemy swoje dane osobowe, po czym wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych (opcja nr 1). Po wprowadzeniu wszystkich danych wysyłamy formularz do weryfikacji. Po chwili otrzymujemy komunikat, że nasze konto zostało utworzone.
 • Aby się zalogować, musimy podać e-mail i utworzyć hasło. Generujemy własny PIN.
 • Po zalogowaniu mamy możliwość zakupu biletu zgodnie z obowiązującą taryfą opłat.
 • Płatności za bilet można dokonać przelewem lub przy użyciu karty płatniczej (koniecznym będzie dodanie karty w celu sfinalizowania transakcji; dane karty są szyfrowane, więc jest to w pełni bezpieczna płatność).
 • Po dokonaniu płatności, w zakładce „Moje bilety – nieaktywne”, pojawi się bilet, który możemy aktywować (skasować) w dowolnej chwili (najlepiej zrobić to w trakcie wsiadania do autobusu).
Aplikacja GoPay

Zakup biletu korzystając z urządzenia mobilnego i aplikacji GoPay:

Zakup biletu jest możliwy w wygodny sposób poprzez właściwą aplikację na urządzenia mobilne. O tym jak tego dokonać przeczytasz w Instrukcji korzystania z aplikacji GoPay na urządzenia mobilne.

Zakup biletu przez internet

Korzystanie przez Klienta z usług i funkcjonalności systemu GoPay uwarunkowane jest posiadaniem konta bankowego lub karty płatniczej z obsługą internetową.

Realizacja i opis zakupu biletu przez internet:

 • W celu dokonania zakupu biletu na przejazd środkami transportu pasażerskiego miejskiego i podmiejskiego świadczonymi przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie, Klient wybiera rodzaj biletu, jaki chce zakupić przez naciśnięcie odpowiedniego klawisza na stronie https://gopay24.pl/buy lub poprzez link na stronie przewoźnika.
 • Po wybraniu rodzaju biletu oraz uzupłnieniu pozostałych danych, klient potwierdza dane do biletu poprzez naciśnięcie klawisza „Dalej”. Przed naciśnięciem klawisza „Dalej” klient musi zatwierdzić” „akceptację regulaminu”.
 • Po zatwierdzeniu danych do zakupu biletu pojawia się „Podsumowanie”, na którym są wyświetlone wprowadzone dane. Po weryfikacji poprawności danych należy wybrać „kup bilet”.
 • Kupujący zostaje przekierowany do systemu płatności gdzie wybiera formę płatności i dokonuje zapłaty za bilet.
 • Po prawidłowym opłaceniu pojawia się możliwość wydruku lub zapisu biletu w pliku pdf na urządzeniu kupującego. Bilet zawiera jego rodzaj i wprowadzone dane i jest opatrzony zabezpieczającym kodem QR. Dodatkowo w pliku pdf bilet jest wysyłany na podany przez Kupującego adres e-mail.

file_downloadDo pobrania szczegółowa instrukcja w pliku PDF.


Ponieważ sprzedawcą biletów przez Internet jest firma Gopay prosimy ewentualnie reklamacje składać za pośrednictwem www.gopay24.pl lub na adres mailowy podany w regulaminie.


shopKup Bilet

Punkty sprzedaży

Bilety okresowe:

 • Stacja Paliw ul. Gnieźnieńska 9 – w godzinach od poniedziałku do piątku 6:00 do 20:00, w soboty, niedziele i święta 8:00 do 20:00.
 • Stacja Paliw ul. Wąwozowa 1A – w godzinach od 6:00 do 22:00 7 dni w tygodniu.
 • Biletomat stacjonarny w Centrum Przesiadkowym „Wąwozowa” oraz biletomaty zlokalizowane przy przystankach:
   • Dworzec PKP 01
   • Rynek Staromiejski 01
   • Cmentarz 01
   • Os. Bukowe 01
   • Os. Morskie 02
   • Wańkowicza 01
   • Clausiusa 02
   • Św. Wojciecha 01
  • Bilety okresowe 90-dniowe, 180-dniowe oraz 360-dniowe dla posiadaczy Koszalińskiej Karty Mieszkańca „Kocham Koszalin” można nabyć wyłącznie:
   • w aplikacji mobilnej GoPay oraz w aplikacji Mobilna Karta Miejska
   • na stronie www.gopay24.pl/buy
   • w biletomatach stacjonarnych

Bilety jednorazowe/czasowe:

 • Aplikacja na urządzenia mobilne. Aby skorzystać przeczytaj Instrukcję korzystania z aplikacji GoPay na urządzenia mobilne.
 • Stacja Paliw ul. Gnieźnieńska 9 – w godzinach od poniedziałku do piątku 6:00 do 20:00, w soboty, niedziele i święta 8:00 do 20:00.
 • Stacja Paliw ul. Wąwozowa 1A – w godzinach od 6:00 do 22:00 7 dni w tygodniu.
 • Kioski i punkty handlowe.
 • Biletomaty stacjonarne oraz mobilne w autobusach.

Sprzedaż biletów jednorazowych/czasowych w ilościach hurtowych dla podmiotów gospodarczych odbywa się w siedzibie MZK Sp. z o. o. ul. Gnieźnieńska 9, kasa 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 11:00.

Cennik biletów

Podstawa prawna:

Ceny biletów w Strefie A od 01.06.2022r.
 • Strefa A taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej obowiązuje w granicach administracyjnych Koszalina oraz na trasie:
  • Koszalin – Konikowo
  • Konikowo – Koszalin
  • Koszalin – Niekłonice
  • Niekłonice – Koszalin
Bilety jednorazowe i czasowe 
 • Każdy bilet uprawnia do przejazdów wszystkimi liniami kursującymi w strefie A.
 • Bilet powinien być skasowany w pierwszej kolejności po wejściu do autobusu, podczas pierwszego przejazdu.
Bilet jednorazowy lub czasowy 30 minutowy
Normalny
3,80 zł
Bilet jednorazowy uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem autobusu bez względu na czas przejazdu lub czasowy 30-minutowy, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów od momentu skasowania.
Ulgowy
1,90 zł
Karnet 11 biletów
Normalny
38,00 zł
Karnet 11 biletów jednorazowych uprawniających do przejazdów jednym kursem autobusu bez względu na czas przejazdu lub czasowych 30-minutowych, uprawniających do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów od momentu skasowania.
Ulgowy
19,00 zł
Bilet czasowy – 60 minutowy
Normalny
5,20 zł
Bilety czasowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów przez 60 minut od momentu skasowania.
Ulgowy
2,60 zł
Bilet czasowy – 24 godzinny (dobowy)
Normalny
10,40 zł
Bilety czasowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów przez 24 godziny od momentu skasowania.
Ulgowy
5,20 zł
Bilety okresowe
 • Wszystkie bilety okresowe są imienne. Nie ma biletów na okaziciela.
 • Bilet jest ważny, gdy jest na nim wpisany numer dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku uczniów i studentów – numer legitymacji. Za wpis numeru odpowiada pasażer.
 • Datę ważności na bilecie oznacza osoba sprzedająca zgodnie ze wskazaniem kupującego – w przypadku zakupu biletu w punkcie sprzedaży
 • Datę od kiedy obowiązuje bilet okresowy kupowany drogą elektroniczną i jaki dokument tożsamości jest do niego przypisany, określa kupujący w trakcie realizacji transakcji.
Bilet okresowy 30-dniowy
Normalny
108,00 zł
Bilet okresowy 30-dniowy imienny na dowolnie wybrane kolejne 30 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów.
Ulgowy
54,00 zł
Bilet okresowy 15-dniowy
Normalny
58,00 zł
Bilet okresowy 15-dniowy imienny na dowolnie wybrane kolejne 15 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów.
Ulgowy
29,00 zł
Bilet okresowy 7-dniowy
Normalny
33,00 zł
Bilet okresowy 7-dniowy imienny na dowolnie wybrane kolejne 7 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów.
Ulgowy
16,50 zł
Bilet okresowy wakacyjny dwumiesięczny dla uczniów i studentów
Ulgowy
75,00 zł
Bilet okresowy wakacyjny dwumiesięczny, imienny na okres lipca i sierpnia dla uczniów i studentów, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów.
Bilet okresowy 90-dniowy dla studentów
Ulgowy
138,00 zł
Bilet okresowy 90-dniowy studencki, imienny na dowolnie wybrane kolejne 90 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów.

Aby bilet okresowy był ważny Pasażer w polu „Nr dokumentu.” musi wpisać numer dowolnego dokumentu ZE ZDJĘCIEM, na przykład numer legitymacji szkolnej, studenckiej, serię i numer dowodu osobistego, numer paszportu, itp. Podczas kontroli Pasażer musi okazać ważny bilet okresowy wraz z dokumentem, którego numer został wpisany na bilecie.
Pasażerowie korzystający z biletów ulgowych są zobowiązani, podczas kontroli biletów, do okazania dokumentu uprawniającego do ulgi jeśli na bilecie okresowym został wpisany numer z innego dokumentu.

W przypadku dzieci nie objętych jeszcze obowiązkiem szkolnym, w polu „Nr dokumentu.” należy wpisać imię, nazwisko i numer pesel dziecka.

Bilet okresowy 90-dniowy – wyłącznie dla posiadaczy Koszalińskiej Karty Mieszkańca
Normalny
270,00 zł
Bilet okresowy 90-dniowy imienny na dowolnie wybrane kolejne 90 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów.
Ulgowy
135,00 zł
Bilet okresowy 180-dniowy – wyłącznie dla posiadaczy Koszalińskiej Karty Mieszkańca
Normalny
510,00 zł
Bilet okresowy 180-dniowy imienny na dowolnie wybrane kolejne 180 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów.
Ulgowy
255,00 zł

 

Bilet okresowy 360-dniowy – wyłącznie dla posiadaczy Koszalińskiej Karty Mieszkańca
Normalny
980,00 zł
Bilet okresowy 360-dniowy imienny na dowolnie wybrane kolejne 360 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów.
Ulgowy
490,00 zł

Bilety okresowe 90-dniowe, 180-dniowe oraz 360-dniowe dla posiadaczy Koszalińskiej Karty Mieszkańca „Kocham Koszalin” można nabyć:
• w aplikacji mobilnej GoPay oraz w aplikacji Mobilna Karta Miejska
• na stronie www.gopay24.pl/buy
• w biletomatach stacjonarnych

Ceny biletów w Strefie B od 01.06.2022r.
 • Strefa B taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej obowiązuje na trasie:
  • Koszalin – Chałupy – Świeszyno
  • Świeszyno – Chałupy – Koszalin
  • Koszalin – Bonin
  • Bonin – Koszalin
  • Koszalin – Mielno
  • Mielno – Koszalin
Bilety jednorazowe i czasowe
 • Każdy bilet uprawnia do przejazdów wszystkimi liniami w obu strefach.
 • Bilet powinien być skasowany w pierwszej kolejności po wejściu do autobusu, podczas pierwszego przejazdu.
Bilet jednorazowy lub czasowy – 60 minutowy
Normalny
5,20 zł
Bilet jednorazowy uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem autobusu bez względu na czas przejazdu lub czasowy 60-minutowy, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów od momentu skasowania.
Ulgowy
2,60 zł
Bilet jednorazowy na przeprawę statkiem
Normalny
6,40 zł
Bilet jednorazowy uprawniający do skorzystania z jednego kursu statku bez względu na czas przeprawy.
Ulgowy
3,20 zł
Bilet jednorazowy za przewóz roweru na statku
Normalny
6,40 zł
Bilet jednorazowy za przewóz roweru statkiem uprawniający do skorzystania z jednego kursu statku bez względu na czas przeprawy.
Bilet czasowy 120-minutowy na kursy autobusów i statków
Normalny
9,00 zł
Bilet czasowy 120-minutowy, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów i statków od momentu skasowania.
Ulgowy
4,50 zł
Bilet czasowy – 24 godzinny (dobowy)
Normalny
13,00 zł
Bilety czasowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów przez 24 godziny od momentu skasowania.
Ulgowy
6,50 zł
Bilet czasowy 24-godzinny (dobowy) na kursy autobusów i statków
Normalny
18,00 zł
Bilet czasowy 24-godzinny uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów i statków od momentu skasowania.
Ulgowy
9,00 zł
Bilety okresowe
 • Wszystkie bilety okresowe są imienne. Nie ma biletów na okaziciela.
 • Bilet jest ważny, gdy jest na nim wpisany numer dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku uczniów i studentów – numer legitymacji. Za wpis numeru odpowiada pasażer.
 • Datę ważności na bilecie oznacza osoba sprzedająca zgodnie ze wskazaniem kupującego – w przypadku zakupu biletu w punkcie sprzedaży
 • Datę od kiedy obowiązuje bilet okresowy kupowany drogą elektroniczną i jaki dokument tożsamości jest do niego przypisany, określa kupujący w trakcie realizacji transakcji.
Bilet okresowy 30-dniowy na kursy autobusów i statków
Normalny
175,00 zł
Bilet okresowy 30-dniowy imienny na dowolnie wybrane kolejne 30 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów i statków.
Ulgowy
87,50 zł
Bilet okresowy 30-dniowy
Normalny
125,00 zł
Bilet okresowy 30-dniowy imienny na dowolnie wybrane kolejne 30 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów.
Ulgowy
62,50 zł
Bilet okresowy 15-dniowy
Normalny
68,00 zł
Bilet okresowy 15-dniowy imienny na dowolnie wybrane kolejne 15 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów.
Ulgowy
34,00 zł
Bilet okresowy 7-dniowy
Normalny
38,00 zł
Bilet okresowy 7-dniowy imienny na dowolnie wybrane kolejne 7 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów.
Ulgowy
19,00 zł
Bilet okresowy wakacyjny dwumiesięczny dla uczniów i studentów
Ulgowy
100,00 zł
Bilet okresowy wakacyjny dwumiesięczny, imienny na okres lipca i sierpnia dla uczniów i studentów, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów.

Aby bilet okresowy był ważny Pasażer w polu „Nr dokumentu.” musi wpisać numer dowolnego dokumentu ZE ZDJĘCIEM, na przykład numer legitymacji szkolnej, studenckiej, serię i numer dowodu osobistego, numer paszportu, itp. Podczas kontroli Pasażer musi okazać ważny bilet okresowy wraz z dokumentem, którego numer został wpisany na bilecie.
Pasażerowie korzystający z biletów ulgowych są zobowiązani, podczas kontroli biletów, do okazania dokumentu uprawniającego do ulgi jeśli na bilecie okresowym został wpisany numer z innego dokumentu.

W przypadku dzieci nie objętych jeszcze obowiązkiem szkolnym, w polu „Nr dokumentu.” należy wpisać imię, nazwisko i numer pesel dziecka.

Ulgi i uprawnienia

Podstawa prawna:

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach są uprawnieni:

1)  parlamentarzyści;

2)  dzieci przed ukończeniem 4 roku życia;

2a) dzieci w wieku powyżej 4 lat do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym na podstawie Koszalińskiej Karty Mieszkańca;

3)  osoby powyżej 70 lat posiadające Koszalińską Kartę Mieszkańca;

4)  inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekunowie lub przewodnicy towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu zaliczonemu do znacznego stopnia niepełnosprawności lub całkowicie niezdolnemu do pracy i samodzielnej egzystencji;

5)  osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub posiadające orzeczenie równoważne o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji a także towarzyszący im opiekunowie;

6)  uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych lub w oddziałach specjalnych i integracyjnych;

6a) opiekunowie uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalnych lub w oddziałach specjalnych i integracyjnych w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem;

7)  osoby niewidome jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz towarzyszący im opiekunowie;

8)  dzieci niepełnosprawne do 16 roku życia oraz towarzyszący im opiekunowie;

9)  młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i lekkim do 24 roku życia oraz opiekunowie towarzyszący młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym z powodu narządu wzroku (symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O);

10)  pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie;

11)  honorowi dawcy krwi posiadający tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I-go stopnia zamieszkujący w Koszalinie oraz w powiecie koszalińskim;

12)  uczniowie szkół podstawowych zamieszkujący w Koszalinie;

12a) uczniowie szkół podstawowych w Koszalinie, zamieszkujący w Gminie Biesiekierz lub Gminie Manowo;

13) pasażerowie w dniu 22 września każdego roku, tj. w :Dniu bez Samochodu;

14) dawcy przeszczepów posiadający tytuł Zasłużony Dawca Przeszczepu.

 

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów w granicach miasta Koszalina są uprawnieni:

1)  umundurowani funkcjonariusze Policji, żołnierze Żandarmerii Wojskowej, strażnicy Straży Miejskiej w Koszalinie;

2)  wolontariusze hospicjów w Koszalinie;

3)  członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę – Oddział w Koszalinie.

 

Do korzystania z opłaty ulgowej na wszystkich liniach są uprawnieni:

1)  studenci szkół wyższych;

2)  uczniowie szkół podstawowych niezamieszkujący w Koszalinie;

2a) uczniowie szkół ponadpodstawowych i policealnych do 21 roku życia;

3)  dzieci od lat 4 do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym;

4)  emeryci i renciści;

4a) osoby powyżej 70 lat;

5)   kombatanci i osoby represjonowane;

6) osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r., zamieszkujące w Koszalinie oraz w powiecie koszalińskim.

7) osoby posiadające status weterana poszkodowanego;

8) osoby posiadające status weterana, które ukończyły 60 lat, zamieszkujące w Koszalinie.

 

 

Dokumentami uprawniającymi do korzystania z opłat ulgowych oraz bezpłatnych przejazdów są:

1)  dla parlamentarzystów – ważna legitymacja wydana przez kancelarię Sejmu lub Senatu;

2)  dla dzieci do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym – dokument umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka;

2a) dla dzieci w wieku powyżej 4 lat do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym na podstawie Koszalińskiej Karty Mieszkańca – Koszalińska Karta Mieszkańca w formie plastikowej, elektronicznej lub opaski dziecka;

3)  dla osób które ukończyły 70 lat – dokument potwierdzający tożsamość;

3a) dla osób, które ukończyły 70 lat posiadających Koszalińską Kartę Mieszkańca – Koszalińska Karta Mieszkańca w formie plastikowej, elektronicznej lub opaski;

4)  dla inwalidów wojennych i wojskowych – książeczka inwalidy wojennego/wojskowego, zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez właściwy organ;

5)  dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub posiadających orzeczenie równoważne o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji – ważna legitymacja o niepełnosprawności, wydana przez właściwy organ;

6)  dla osób niewidomych nie uznanych za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – dokumenty wymienione w § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 179, poz. 1495 z późn. zm.);

7)  dla uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalnych lub w oddziałach specjalnych – ważna legitymacja szkoły;

8)  dla opiekunów uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalnych lub w oddziałach specjalnych w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem – zaświadczenie wydane przez szkołę na druku MI-I/2002;

9)  dla dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia – ważna legitymacja o niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ;

10)  dla młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym i lekkim do 24 roku życia – ważna legitymacja o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ;

11)  dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o. o w Koszalinie – bilet pracowniczy;

12)  dla honorowych dawców krwi posiadających tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I-go stopnia – ważna legitymacja Honorowego Dawcy Krwi wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość;

13)  dla wolontariuszy hospicjów w Koszalinie – ważna legitymacja wydana przez Hospicjum;

14)  dla członków Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Oddział w Koszalinie – ważna legitymacja wydana przez Zarząd Oddziału;

15)  dla studentów szkół wyższych – ważna legitymacja studencka wydana przez polską uczelnię wyższą, ważna międzynarodowa legitymacja International Student Identity Card (ISIC), ważna europejska karta młodzieżowa Euro < 26 Student;

16)  dla uczniów szkół podstawowych zamieszkujących w Koszalinie – odpowiednio jeden z następujących dokumentów:

 1. ważna legitymacja szkolna zawierająca informację o miejscu zamieszkania ucznia w granicach administracyjnych Koszalina;
 2. ważna legitymacja szkolna wraz z biletem wolnej jazdy dla ucznia szkoły podstawowej;
 3. ważna legitymacja szkolna wraz z Koszalińską Kartą Mieszkańca w formie plastikowej, elektronicznej lub opaski ucznia;

16a) dla uczniów szkół podstawowych niezamieszkujących w Koszalinie – ważna legitymacja szkolna;

16b) dla uczniów szkół ponadpodstawowych i policealnych – ważna legitymacja szkolna;

16c) dla uczniów szkół podstawowych w Koszalinie, zamieszkujących w Gminie Biesiekierz lub Gminie Manowo – ważna legitymacja szkolne wraz z biletem wolnej jazdy ucznia;

17)  dla emerytów i rencistów – odpowiednio jeden z następujących dokumentów:

a) aktualny odcinek wypłaty emerytury lub renty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość;

b) ważna legitymacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość;

c) ważna legitymacja terenowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;

18)  dla kombatantów i osób represjonowanych – zaświadczenie lub legitymacja potwierdzająca uprawnienia kombatanta lub osoby represjonowanej;

19)  dla opiekuna lub przewodnika towarzyszącego osobie uprawnionej – dokument osoby uprawnionej do bezpłatnych przejazdów.

20)  dla osób, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obwiązujących do kwietnia 1989 r., zamieszkujących w Koszalinie oraz powiecie koszalińskim – decyzja wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość;

21)  dla dawców przeszczepów posiadających tytuł Zasłużony Dawca Przeszczepu – legitymacja „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości.

22)  dla osób posiadających status weterana poszkodowanego – legitymacja weterana poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

23)  dla osób posiadających status weterana – legitymacja weterana wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Opłaty dodatkowe

Podstawa Prawna: 

1. Za jazdę bez ważnego dokumentu przewozu (biletu)
190 zł
+ cena biletu
Za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu – wynosi 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
2. Za jazdę bez ważnego dokumentu, uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego
152 zł Za brak dokumentu poświadczającego uprawnienia do korzystania z ulgowych i bezpłatnych przejazdów podczas kontroli – wynosi 40-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
3. Za brak wypisania na znaczku biletu okresowego imiennego nr dokumentu z zdjęciem lub numeru legitymacji (dotyczy uczniów)
190 zł Za brak biletu sieciowego oraz brak numeru legitymacji na znaczku biletu sieciowego – wynosi 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
4. Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny
570 zł Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu bez uzasadnionej przyczyny – wynosi 150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
5. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej
95,00 zł
+ cena biletu
W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej wskazanej w pkt. 1 jej wysokość zostaje obniżona o 50%
6. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej wskazanej w pkt. 1 w ciągu 7 dni
133,00 zł
+ cena biletu
W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej wskazanej w pkt. 1 w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu wzywającego do jej uiszczenia, wysokość tej opłaty zostaje obniżona o 30%
7. Opłata manipulacyjna za umorzenie lub zwrot należności za przejazd i opłaty dodatkowej
9,50 zł Opłatę manipulacyjną za umorzenie lub zwrot należności za przejazd i opłaty dodatkowej, w przypadku udokumentowania w terminie 7 dni od dnia przejazdu uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz przedłożenia w terminie 7 dni biletu sieciowego oraz wpisu numeru legitymacji na znaczku biletu sieciowego, ustala się w wysokości 2,5-krotności ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
8. Rozłożenie zadłużenia na raty: 30% wartości zadłużenia

Kontrola biletowa

Podmiotem upoważnionym do kontroli biletów na wszystkich liniach obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Koszalinie Sp. z o.o. jest firma:

RWR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Chwaszczyńska 49 A/3
81-571 Gdynia

Oddział Koszalin
Gnieźnieńska 9
75- 736 Koszalin
Pokój nr 34
biuro.koszalin@rwr.net.pl
+48 94 34 45 290 (w godzinach otwarcia biura)

Godziny otwarcia biura:
Wtorki w godz. 8.00 – 15.00
Czwartki w godz. 7.30 – 14.30
Piątki w godz. 10.00 – 14.00Kto może kontrolować bilety?
 • osoba upoważniona do kontroli biletów przez Firmę RWR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na wszystkich liniach obsługiwanych przez MZK w Koszalinie;
 • kierowca obsługujący autobus na linii;
 • osoba Upoważniona przez MZK Koszalin Sp. z o.o. legitymująca się identyfikatorem.

Podczas kontroli biletów kontroler legitymuje się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.

Identyfikator służbowy kontrolera musi posiadać:

 • nazwę MZK Koszalin;
 • zdjęcie kontrolera;
 • numer identyfikacyjny;
 • datę wystawienia oraz okres ważności;
 • zakres upoważnienia, pieczęć i podpis Prezesa Zarządu MZK Koszalin;
 • pieczęć MZK Koszalin.

WZÓR LEGITYMACJI

Jak przebiega kontrola biletów?

Kontrola biletów może odbywać się zarówno podczas trwania kursu, jak i po jego zakończeniu oraz przy wysiadaniu pasażerów z autobusu.

Pasażer jest zobowiązany do:

 • niezwłocznego skasowania biletu i zajęcia miejsca w autobusie;
 • posiadania biletu okresowego papierowego  bądź w wersji elektronicznej na smartfonie, zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą oraz posiadanymi uprawnieniami do ulgi;
 • niezwłocznego skasowania biletu sms  i posiadania go w tej formie;
 • umożliwienia osobie kontrolującej szczegółowe obejrzenie biletu;
 • do posiadania i okazywania wraz z papierowym biletem (lub mobilnym biletami) kontrolerowi, dokumentów uprawniających go do korzystania z przejazdów bezpłatnych bądź ulgowych;
 • do zbliżenia biletu elektronicznego do czytnika kontrolerskiego w sposób umożliwiający odczytanie zawartości biletu, (na żądanie kontrolera pasażer okazuje dokument tożsamości potwierdzający prawo do użytkowania biletu).

Prawa i obowiązki kontrolera biletów:

 • uprzejme i kulturalne zachowanie się wobec pasażera;
 • udzielanie pasażerom wszelkich informacji dotyczących taryf opłat, rodzaju stosowanych biletów i wysokości opłat karnych;
 • wylegitymowanie pasażera, który nie wniósł właściwej opłaty za przejazd. Należy okazać kontrolerowi dokument, który umożliwi potwierdzenie tożsamości (podstawa prawna: art. 33a ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo przewozowe);
 • ujęcie podróżnego w razie nieokazania dokumentu i niezwłocznie oddanie go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości (art. 33a ust. 7 pkt 2 ustawy Prawo przewozowe);
 • do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera (podstawa prawna: art. 33a ust. 8 ustawy Prawo przewozowe);
 • w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, kontroler ma prawo zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu (podstawa prawna: art. 33a ust. 7 pkt 3 ustawy Prawo przewozowe).

W przypadku stwierdzenia:

 • braku ważnego biletu na przejazd;
 • braku dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z przejazdu ulgowego lub bezpłatnego;
 • braku zarejestrowania przejazdu (skasowania biletu);
 • faktu, że kontrolowany pasażer nie jest w stanie potwierdzić prawa do użytkowania biletu;
 • uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu ulgowego jest podrobiony lub przerobiony;
 • spowodowania zatrzymania pojazdu lub zmianie trasy;

kontroler jest upoważniony do:

 • nałożenia na pasażera opłaty dodatkowej, zgodnie z obowiązującą w MZK Koszalin taryfą;
 • w przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości przez pasażera, osoba uprawniona do kontroli ma prawo zwrócić się do funkcjonariusza policji i innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa uprawnienia do ustalania tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego.

Na każde żądanie pasażera kontroler jest obowiązany umożliwić mu spisanie swojego numeru służbowego oraz poinformowanie o miejscu i terminach składania reklamacji i zażaleń.

Wezwanie do zapłaty stanowi dowód przejazdu bez ważnego biletu i nie zastępuje biletu ani nie upoważnia pasażera do kontynuowania jazdy.

W przypadku udokumentowania przez podróżnego , nie później niż 7 dni od dnia wystawienia wezwania , uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz posiadania przez podróżnego ważnego biletu okresowego 30 dniowego imiennego, którego nie miał podczas przejazdu, należność za przewóz i opłata dodatkowa , po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, podlegają umorzeniu.

Wysokość opłat dodatkowych.

Podstawa Prawna: 

1. Za jazdę bez ważnego dokumentu przewozu (biletu)
190 zł
+ cena biletu
Za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu – wynosi 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
2. Za jazdę bez ważnego dokumentu, uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego
152 zł Za brak dokumentu poświadczającego uprawnienia do korzystania z ulgowych i bezpłatnych przejazdów podczas kontroli – wynosi 40-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
3. Za brak wypisania na znaczku biletu okresowego imiennego nr dokumentu z zdjęciem lub numeru legitymacji (dotyczy uczniów)
190 zł Za brak biletu sieciowego oraz brak numeru legitymacji na znaczku biletu sieciowego – wynosi 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
4. Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny
570 zł Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu bez uzasadnionej przyczyny – wynosi 150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
5. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej
95,00 zł
+ cena biletu
W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej wskazanej w pkt. 1 jej wysokość zostaje obniżona o 50%
6. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej wskazanej w pkt. 1 w ciągu 7 dni
133 zł
+ cena biletu
W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej wskazanej w pkt. 1 w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu wzywającego do jej uiszczenia, wysokość tej opłaty zostaje obniżona o 30%
7. Opłata manipulacyjna za umorzenie lub zwrot należności za przejazd i opłaty dodatkowej
9,50 zł Opłatę manipulacyjną za umorzenie lub zwrot należności za przejazd i opłaty dodatkowej, w przypadku udokumentowania w terminie 7 dni od dnia przejazdu uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz przedłożenia w terminie 7 dni biletu sieciowego oraz wpisu numeru legitymacji na znaczku biletu sieciowego, ustala się w wysokości 2,5-krotności ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
8. Rozłożenie zadłużenia na raty: 30% wartości zadłużenia
Dostałem mandat – co dalej?
 1. Uregulować ją jak najszybciej – jest 7 dni na uregulowanie należności bądź rozłożenie otrzymanej opłaty dodatkowej na raty.
 2. Zapłaty można dokonać:
  • Wpłaty za przejazdy bez biletów należy dokonywać przelewem wpisując w tytule serie i numer wezwania tak jak na wystawionym dokumencie.
   Konto do wpłat: 78 1090 1102 0000 0001 5639 3836 (Santander)
  • Opłaty manipulacyjne można dokonywać w godzinach otwarcia biura oddziału w Koszalinie lub przelewem na konto: 78 1090 1102 0000 0001 5639 3836 (Santander)
   RWR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Koszalin (teren zajezdni MZK w Koszalinie)
   Ul. Gnieźnieńska 9
   75- 736 Koszalin
   Pokój nr 34Godziny otwarcia biura:
   Wtorki w godz. 8.00 – 16.00
   Czwartki w godz. 7.30 – 14.30
   Piątki w godz. 10.00 – 15.00
 3. W Oddziale Biura RWR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie można złożyć wniosek o rozłożenie należności na raty.
 4. Będąc właścicielem ważnego biletu okresowego, lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, którego nie posiadano przy sobie w czasie kontroli, należy okazać go w ciągu 7 dni w biurze Oddziału Koszalin.
 5. Na w/w podstawie, po zapłaceniu opłaty manipulacyjnej sprawa zostanie zakończona.
 6. Nie zgadzając się z decyzją kontrolera można złożyć pisemne odwołanie(reklamacje) od nałożonej opłaty dodatkowej w terminie 7 dni kalendarzowych na adres: RWR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Koszalin
  Ul. Gnieźnieńska 9
  75- 736 Koszalin
  Pokój nr 34 biuro.koszalin@rwr.net.pl
  +48 94 34 45 290
  +48 531 921 777 – Infolinia, sprawy związane z reklamacjami.Infolinia funkcjonuje w poniedziałki i piątki wyłącznie w godzinach od 11:00 do 13:00file_downloadFormularz reklamacji
 7. Odwołanie powinno spełniać wymogi formalne i zawierać: datę, imię i nazwisko, adres zamieszkania, tytuł oraz uzasadnienie, szczegółowe dane dotyczące zdarzenia (data, godzina, numer linii), wykaz załączonych dokumentów i podpis. Zastrzegamy sobie prawo wezwania do okazania oryginałów dokumentów, na które powołano się w odwołaniu.
Czego można się spodziewać jeśli nie uregulowano opłaty lub nie wyjaśniono sprawy w terminie?
 1. Spodziewać się „Wezwania do zapłaty” (przedsądowe).
 2. Jeśli to nie zmobilizuje, sprawa trafi do służb windykacyjnych, które mogą:
  • zgłosić osobę, jako dłużnika do Krajowego Rejestru Długów, co może uniemożliwiać dokonywanie zakupów na raty, zaciąganie kredytu, itp.
  • skierować sprawę do windykacji do Kancelarii Prawniczej
  • zlecić wizytę Windykatora Terenowego
  • skierować sprawę do Sądu Rejonowego, a przy dalszym braku zapłaty do Kancelarii Komorniczej, co znacznie zwiększy koszty postępowania

Na pytanie: czy warto spóźniać się z zapłatą?

Odpowiedź brzmi: NIE! – szkoda czasu i pieniędzy.
Informujemy wszystkich pasażerów, którzy do tej pory nie uregulowali otrzymanych opłat dodatkowych, że niezależnie od daty ich wystawienia, postępowanie windykacyjne jest nadal prowadzone.

MZK Koszalin