Usługi dodatkowe

Okręgowa stacja kontroli pojazdów

Przeprowadzamy w pełnym zakresie badania techniczne pojazdów osobowych, ciężarowych, motocykli, przyczep a także pojazdów zabytkowych. Wykonujemy również badania techniczne pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy poza granicami Polski.

Nasze usługi wykonujemy w oparciu o cennik opłat wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dziennik Ustaw nr 223 z dnia 14.10.2004r. wraz ze zmianami).

Godziny otwarcia Okręgowej stacji kontroli pojazdów:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 21:00
w soboty od 7:00 do 14:00

Istnieje możliwość dokonania zapłaty kartą płatniczą.
Wszelkie informacje dostępne pod telefonem (94) 344 52 98.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów (OSKP) znajduje się pod stałym patronatem Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
Cennik usług diagnostycznych

Cennik opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. nr 223 z 2004 r., poz. 2261).

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł
(zawiera VAT)
1 Okresowe badania techniczne:
1.1 – motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2 – samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niz 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) 98,00
1.3 – samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00
1.4 – samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176,00
1.5 – autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00
1.6 – przyczepa cięzarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00
1.7 – przyczepa cięzarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50,00
1.8 – przyczepa cięzarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00
1.9 – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00
1.10 – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163,00
1.11 – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00
1.12 skreślony
1.13 skreślony
1.14 skreślony
1.15 – pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.16 skreślony
1.17 – tramwaj – wagon silnikowy 330,00
1.18 – tramwaj – wagon przegubowy 395,00
1.19 – tramwaj – wagon doczepny czynny 250,00
1.20 – tramwaj – wagon doczepny bierny 110,00
1.21 – trolejbus – badania elektryczne 2) 115,00
1.22 – motorower 50,00
1.23 – pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 – skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.2 – skuteczności działania hamulców tramwaju 120,00
2.3 – skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 50,00
2.4 – ustawienia i natężenia świateł drogowych i śwoateł mijania 14,00
2.5 – połączeń układu kierowniczego oraz jałowego koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.6 – toksyczności spalin 14,00
2.7 – poziomu hałasu 20,00
2.8 – geometrii kół jednej osi 36,00
2.9 – działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.10 – wszystkich innych usterek łącznie 20,00
3 skreślony

4

Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 – określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4) 20,00
4.2 – po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne) 94,00
4.3 – dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez ztarostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1 – co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3) 20,00
5.2 – po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne) 94,00
6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1 skreślony
6.2 – który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
6.3 – który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
6.4 – który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
6.5 – autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00
6.6 – do nauki jazdy lub przeprowadzenia egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
6.7 – w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00
6.8 – o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym 50,00
6.9

– skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w selu identyfikacji lub ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji

60,00
6.9 – skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00
6.10 – w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,00
6.11 – pojazd o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym 50,00
6.12 – dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego 120,00
7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynnośc przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 – prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) 35,00
7.2 – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) 21,00
7.3 – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4) 48,00
7.4 – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4) 41,00
7.5 – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4) 41,00
7.6 – wykonanie numeru nadwozia 49,00
7.7 – wykonanie numeru silnika 49,00
7.8 – wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00
7.9 – sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00
7.10 – pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami beapieczeństwa jazdy 5) 255,00

Objaśnienia:

1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznegoz adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w pkt 7.1 tabeli.

2) Pozostałe badania jak dla autobusu.

3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w pkt 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w pkt 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w pkt 1 tabeli.

4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Użyte skróty:

 • m.w. – masa własna pojazdu
 • d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

 

Przewozy krajowe

Nasza działalność to nie tylko publiczny transport zbiorowy. Oferujemy także usługi w zakresie indywidualnego transportu drogowego osób.

Zdobyte doświadczenie i posiadany potencjał przewozowy – gwarantuje zaspokojenie Państwa potrzeb w pełnym zakresie z uwzględnieniem najwyższych standardów użytkowych.

Oferujemy właściwą obsługę, komfort, bezpieczeństwo jazdy oraz ubezpieczenie pasażerów na czas podróży.

Do Państwa dyspozycji posiadamy:

 • 17-osobowy klimatyzowany minibus marki FORD Transit oraz 19-osobowy klimatyzowany minibus marki Mercedes na przewozy krajowe
 • 30 – osobowe klimatyzowane minibusy marki Iveco na przewozy krajowe
 • autobusy MAN oraz SCANIA na przejazdy na terenie miasta Koszalin.

Szczegółowe informacje dotyczące indywidualnego transportu:

Dział Organizacji Przewozów
ul. Gnieźnieńska 9

 

Reklama

DLACZEGO REKLAMA Z MIEJSKIM ZAKŁADEM KOMUNIKACJI W KOSZALINIE ?
ODPOWIEDŹ JEST PROSTA!

Autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Koszalinie są doskonałym nośnikiem reklamy, zapewniają dotarcie do szerokiego grona odbiorców, to niezwykle ekonomiczny i skuteczny sposób promowania produktów i usług.

Nasz tabor miesięcznie pokonuje 250 000 km, codziennie przewozimy tysiące ludzi. Docieramy niemalże w każdy zakątek naszego miasta oraz gmin ościennych, a przez centrum Koszalina przejeżdża 90% linii. Reklama eksponowana na i w autobusie dociera wszędzie, jest reklamą dynamiczną, w ciągłym ruchu.

Z NAMI MOŻESZ TO ZREALIZOWAĆ

Reklama na zewnątrz autobusu jest niezwykłym billboardem, jadącym przez miasto. Dzięki temu, dysponując nawet jednym takim billboardem, możliwa jest prezentacja reklamy w całym mieście i okolicy.

Oferujemy ekspozycję Twojej reklamy na:

 • Całym autobusie
 • Ścianie bocznej autobusu
 • Ścianie tylnej autobusu

Podróż autobusem trwa na tyle długo, że umieszczona wewnątrz reklama aktywnie oddziałuje na pasażerów. Podróżujący, przebywając przez pewien czas w zamkniętej przestrzeni swoją uwagę koncentrują najczęściej na elementach dostarczających im bodźców. Może nim być widok za oknem, lecz zwykle oko przykuwają zamieszczone wewnątrz reklamy. W naszych pojazdach posiadamy miejsca, gdzie może pojawić się Twoja reklama. Dbamy, by została umieszczona w dobrze widocznej lokacji. Od lat oferujemy bogatą ofertę dla reklamodawców. Plakat promujący Twoją firmę codziennie będzie miał setki tysięcy odbiorców. Część z nich to potencjalni klienci. Kolorową, profesjonalnie wyeksponowaną reklamę zauważy każdy. Oferujemy dostępność ramek reklamowych dla plakatów jedno- i dwustronnych w formacie A-3 w pionie

 

Z PEWNOŚCIĄ NIE MA REKLAMY BARDZIEJ DYNAMICZNEJ I BARDZIEJ EFEKTYWNEJ NIŻ TA, KTÓREJ NOŚNIKIEM JEST TABOR KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORAZ INFRASTRUKTURA ZWIĄZANA Z KOMUNIKACJĄ.

 

Firmy korzystające z reklamy na autobusach są zdania, że to wspaniały środek przekazu, ponieważ:

 • takiej reklamy nie można wyrzucić do kosza
 • nie można jej wyłączyć
 • nie można jej pominąć, przewracając stronę gazety lub czasopisma
 • przekaz trwa dłużej (reklamy radiowe i telewizyjne trwają sekundy, reklama w prasie – godziny, lecz reklama na autobusach może trwać miesiące)
 • kampania „autobusowa” może objąć do 90% mieszkańców miasta
 • trasy autobusów są wyznaczane tak, że mogą świadczyć usługi dla jak największej liczby pasażerów
 • reklama na autobusach jest równie dobra dla małych jak i dla dużych firm
 • średnio autobus pokonuje 4000 km miesięcznie, przewozi w tym czasie setki pasażerów.
 • reklama w autobusie już od 45 zł miesięcznie!

REKLAMA Z NAMI JEST NAJSKUTECZNIEJSZA!
SAMA DOCIERA DO LUDZI!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami reklam. Dla stałych Klientów oraz zawierających umowy na co najmniej 6 miesięcy korzystne rabaty.

Szczegółowe informacje dotyczące wynajmu powierzchni na i w autobusach pod Państwa reklamę, otrzymacie dzwoniąc lub pisząc:

phone  tel kom. 601 887 457
Cennik
TARYFA OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE POWIERZCHNI REKLAMOWEJ WEWNĄTRZ AUTOBUSU
Cena netto za 1 sztukę / dzień
wielkość cena netto opis
format A-3 PION 1,50
 • Plakaty można składać od poniedziałku do czwartku, w godzinach 8:00-16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym.
 • Ekspozycja plakatów odbywa się w każdy piątek w godzinach wczesno-porannych.
 • Ramki na plakaty są jedno- i dwustronne.
 • Cena obejmuje rozwieszenie, ekspozycję i usunięcie plakatu.
 • Nie przyjmujemy plakatów w formacie innym niż A3 w pionie – tylko dla takiego formatu zapewniamy ekspozycję w estetycznej ramce, w której plakat zabezpieczony jest przed aktami wandalizmu.
TARYFA OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA ZEWNĄTRZ AUTOBUSU
Ceny netto za 1 miesiąc
wielkość cena netto opis
TYLNA
 • cena nie obejmuje usługi umieszczenia i usunięcia reklamy z poszycia autobusu
autobus 10-18 m 600,00
LEWOSTRONNA Z SZYBAMI
 • cena nie obejmuje usługi umieszczenia i usunięcia reklamy z poszycia autobusu
 • na zlecenie Klienta wykonujemy usługę usunięcia reklamy zgodnie z odrębnym cennikiem
 • reklama umieszczona na częściach okiennych (folia OWV) musi posiadać 30% powierzchni nieoklejonej – strona bez drzwi
 • reklama na stronie prawej (drzwiowej) nie może być umieszczona na oknach! przez pojęcie reklamy cało-pojazdowej rozumie się umieszczenie reklamy na obu ścianach bocznych i tylnej
autobus 10-12 m 650,00
autobus 18 m 650,00
PRAWOSTRONNA BEZ SZYB
autobus 10-12 m 300,00
autobus 18 m 300,00
DWUSTRONNA
autobus 10-12 m 850,00
autobus 18 m 850,00
CAŁOPOJAZDOWA
autobus 10-12 m 1250,00
autobus 18 m 1100,00
Przykładowa Reklama

Stacje paliw

Zapraszamy do korzystania z usług naszych Stacji Paliw.

Oferujemy:

 • Paliwa: benzyna bezołowiowa, olej napędowy, LPG
 • Butle LPG
 • Bilety jednorazowe/czasowe i okresowe
 • akcesoria i kosmetyki samochodowe
 • artykuły spożywcze i monopolowe
 • zakłady Totalizatora Sportowego
 • Hotspot (Wi-Fi)

Formy płatności:

Sprzedajemy najwyższej jakości paliwa. Jakość paliw potwierdzona przez kontrolę Inspekcji Handlowej i Urzędu Celnego.

Godziny otwarcia Stacji Paliw:

 • Stacja Paliw ul. Gnieźnieńska 9 – w dni powszednie od 6:00 do 20:00, w soboty, niedziele i święta 8:00 do 20:00.
 • Stacja Paliw ul. Wąwozowa 1A – w dni powszednie od 6:00 do 20:00, w soboty, niedziele i święta 8:00 do 20:00.
Zachęcamy do tankowania paliwa w tankomatach, które dostępne są dla Was 7 dni w tygodniu przez całą dobę!

Tankomaty na Stacjach Paliw

Serwis, wymiana opon

ZAPRASZAMY
OD 2 KWIETNIA 2024r. DO 17 MAJA 2024r.

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
9:00 – 17:00
SOBOTA
NIECZYNNE

MZK SP. Z O.O. W KOSZALINIE INFORMUJE, ŻE OD 02 KWIETNIA 2024 r.
NIE ŚWIADCZY USŁUG W ZAKRESIE PRZECHOWYWANIA OGUMIENIA.

Telefon: (94) 344 52 74
Telefon: (94) 344 52 76

Cennik
Wymiana kompletu opon z wyważeniem cena brutto/4szt.
Obręcze kół stalowe o średnicy od 12″ do 15″ 70,00 zł
Obręcze kół aluminiowe o średnicy od 12″ do 15″ 100.00 zł
Obręcze kół stalowe o średnicy od 16″ do 18″ 90.00 zł
Obręcze kół aluminiowe o średnicy od 16″ do 18″ 120,00 zł
Samochody terenowe z napędem 4×4 150,00 zł
Wymiana kół cena brutto/szt.
Na obręczy stalowej 10,00 zł
Na obręczy aluminiowej 15,00 zł
Naprawa opon cena brutto/szt.
Na obręczy stalowej 40,00 zł
Na obręczy aluminiowej 60,00 zł


Przystań żeglarska

OPŁATY ZA POSTÓJ JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

 

Opłata za postój jednostki pływającej  – 120,00zł za 1 miesiąc.
Opłata za pobór prądu                       –  60,00zł za 1 miesiąc.

 • Przed dokonaniem opłaty za postój należy zadzwonić pod numer 94 34 26 684, w celu wyznaczenia miejsca postoju jednostki pływającej.
 • Opłatę za postój oraz pobór prądu należy uiścić na konto MZK Sp. z o.o. w Koszalinie, nr rachunku: 11 1020 2791 0000 7302 0009 3856 PKO BP, w tytule wpisać: nazwę lub numer jednostki pływającej.
 • Cena zawiera opłatę za korzystanie ze slipu, toalet, wody, oraz dostęp do podglądu na kamerze internetowej.

Ceny w PLN. Podane stawki zawierają podatek VAT.

MZK Koszalin