Zintegrowany System Zarządzania

Polityka Zarządzania

Misja i wizja MZK Sp. z o.o. w Koszalinie

Misją Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie jest zapewnienie wysokiej jakości usług transportu zbiorowego mieszkańcom Koszalina i gmin sąsiednich poprzez sprawną obsługę transportową realizowaną za pomocą niezawodnych autobusów, przy dostosowaniu ich częstotliwości i dostępności do preferencji i oczekiwań pasażerów.

Wizja MZK Sp. z o.o. w Koszalinie to:

  • sprawny i bezpieczny transport mogący obsłużyć wszystkich potencjalnych pasażerów;
  • nowoczesny i ekologiczny tabor zapewniający zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko;
  • realizowanie działań zapobiegających: zanieczyszczeniom środowiska naturalnego przez nadzorowanie aspektów środowiskowych oraz wypadkom i chorobom zawodowym;
  • komunikacja miejska jako realna alternatywa dla podroży realizowanych własnym samochodem osobowym,
  • efektywność – przy posiadanych środkach – wykorzystania posiadanego zaplecza technicznego,
  • przyjazne środowisko pracy dla pracowników, umożliwiające prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań, realizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji,

Zapewnieniem realizacji Polityki ZSZ JŚB jest zaangażowanie wszystkich pracowników Spółki w realizację oraz ciągłe doskonalenie procesów, przestrzeganie obowiązujących regulacji prawnych oraz dostępność urządzeń i środków finansowych.

Zintegrowany System Zarządzania JŚB opisano w  Księdze ZSZ JŚB, procedurach i  instrukcjach wewnętrznych, a zarządza nim Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ.

Niniejsze Polityka jest znana wszystkim pracownikom, dostępna opinii publicznej oraz okresowo przeglądana i weryfikowana.

Certyfikat ISO
Certyfikat-ISO
Certyfikat-ISO
Certyfikat-ISO
Certyfikat-ISO
Certyfikat-ISO
Certyfikat-ISO

MZK Koszalin