Przystań żeglarska w Jamnie

OPŁATY ZA POSTÓJ JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

Doba

7 dni

14 dni

30 dni

Opłata za prąd

5,00

30,00

50,00

100,00

5,00 zł / doba

50,00 zł / 30 dni

  • Opłatę za postój oraz pobór prądu należy uiścić na rachunek bankowy nr 11 1020 2791 0000 7302 0009 3856 PKO BP, w tytule wpisać: nazwę jednostki pływającej oraz zakres dat lub bezpośrednio u bosmana po godzinie 20:00.
  • Potwierdzenie zapłaty należy umieścić na jednostce pływającej w widocznym dla bosmana miejscu.
  • Pobór prądu przy kei lub ładowanie akumulatorów.
  • Klucze od szafek z prądem znajdują się u bosmana.
  • Bosman pełni dyżur 7 dni w tygodniu w godzinach od 20:00 do 8:00

Ceny w PLN. Podane stawki zawierają podatek VAT.