Cennik biletów

Podstawa prawna:

Ceny biletów w Strefie A od 01.06.2022r.
 • Strefa A taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej obowiązuje w granicach administracyjnych Koszalina oraz na trasie:
  • Koszalin – Konikowo
  • Konikowo – Koszalin
  • Koszalin – Niekłonice
  • Niekłonice – Koszalin
Bilety jednorazowe i czasowe 
 • Każdy bilet uprawnia do przejazdów wszystkimi liniami kursującymi w strefie A.
 • Bilet powinien być skasowany w pierwszej kolejności po wejściu do autobusu, podczas pierwszego przejazdu.
Bilet jednorazowy lub czasowy 30 minutowy
Normalny
3,80 zł
Bilet jednorazowy uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem autobusu bez względu na czas przejazdu lub czasowy 30-minutowy, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów od momentu skasowania.
Ulgowy
1,90 zł
Karnet 11 biletów
Normalny
38,00 zł
Karnet 11 biletów jednorazowych uprawniających do przejazdów jednym kursem autobusu bez względu na czas przejazdu lub czasowych 30-minutowych, uprawniających do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów od momentu skasowania.
Ulgowy
19,00 zł
Bilet czasowy – 60 minutowy
Normalny
5,20 zł
Bilety czasowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów przez 60 minut od momentu skasowania.
Ulgowy
2,60 zł
Bilet czasowy – 24 godzinny (dobowy)
Normalny
10,40 zł
Bilety czasowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów przez 24 godziny od momentu skasowania.
Ulgowy
5,20 zł
Bilety okresowe
 • Wszystkie bilety okresowe są imienne. Nie ma biletów na okaziciela.
 • Bilet jest ważny, gdy jest na nim wpisany numer dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku uczniów i studentów – numer legitymacji. Za wpis numeru odpowiada pasażer.
 • Datę ważności na bilecie oznacza osoba sprzedająca zgodnie ze wskazaniem kupującego – w przypadku zakupu biletu w punkcie sprzedaży
 • Datę od kiedy obowiązuje bilet okresowy kupowany drogą elektroniczną i jaki dokument tożsamości jest do niego przypisany, określa kupujący w trakcie realizacji transakcji.
Bilet okresowy 30-dniowy
Normalny
108,00 zł
Bilet okresowy 30-dniowy imienny na dowolnie wybrane kolejne 30 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów.
Ulgowy
54,00 zł
Bilet okresowy 15-dniowy
Normalny
58,00 zł
Bilet okresowy 15-dniowy imienny na dowolnie wybrane kolejne 15 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów.
Ulgowy
29,00 zł
Bilet okresowy 7-dniowy
Normalny
33,00 zł
Bilet okresowy 7-dniowy imienny na dowolnie wybrane kolejne 7 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów.
Ulgowy
16,50 zł
Bilet okresowy wakacyjny dwumiesięczny dla uczniów i studentów
Ulgowy
75,00 zł
Bilet okresowy wakacyjny dwumiesięczny, imienny na okres lipca i sierpnia dla uczniów i studentów, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów.
Bilet okresowy 90-dniowy dla studentów
Ulgowy
138,00 zł
Bilet okresowy 90-dniowy studencki, imienny na dowolnie wybrane kolejne 90 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów.

Aby bilet okresowy był ważny Pasażer w polu „Nr dokumentu.” musi wpisać numer dowolnego dokumentu ZE ZDJĘCIEM, na przykład numer legitymacji szkolnej, studenckiej, serię i numer dowodu osobistego, numer paszportu, itp. Podczas kontroli Pasażer musi okazać ważny bilet okresowy wraz z dokumentem, którego numer został wpisany na bilecie.
Pasażerowie korzystający z biletów ulgowych są zobowiązani, podczas kontroli biletów, do okazania dokumentu uprawniającego do ulgi jeśli na bilecie okresowym został wpisany numer z innego dokumentu.

W przypadku dzieci nie objętych jeszcze obowiązkiem szkolnym, w polu „Nr dokumentu.” należy wpisać imię, nazwisko i numer pesel dziecka.

Bilet okresowy 90-dniowy – wyłącznie dla posiadaczy Koszalińskiej Karty Mieszkańca
Normalny
270,00 zł
Bilet okresowy 90-dniowy imienny na dowolnie wybrane kolejne 90 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów.
Ulgowy
135,00 zł
Bilet okresowy 180-dniowy – wyłącznie dla posiadaczy Koszalińskiej Karty Mieszkańca
Normalny
510,00 zł
Bilet okresowy 180-dniowy imienny na dowolnie wybrane kolejne 180 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów.
Ulgowy
255,00 zł

 

Bilet okresowy 360-dniowy – wyłącznie dla posiadaczy Koszalińskiej Karty Mieszkańca
Normalny
980,00 zł
Bilet okresowy 360-dniowy imienny na dowolnie wybrane kolejne 360 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów.
Ulgowy
490,00 zł

Bilety okresowe 90-dniowe, 180-dniowe oraz 360-dniowe dla posiadaczy Koszalińskiej Karty Mieszkańca „Kocham Koszalin” można nabyć:
• w aplikacji mobilnej GoPay oraz w aplikacji Mobilna Karta Miejska
• na stronie www.gopay24.pl/buy
• w biletomatach stacjonarnych

Ceny biletów w Strefie B od 01.06.2022r.
 • Strefa B taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej obowiązuje na trasie:
  • Koszalin – Chałupy – Świeszyno
  • Świeszyno – Chałupy – Koszalin
  • Koszalin – Bonin
  • Bonin – Koszalin
  • Koszalin – Mielno
  • Mielno – Koszalin
Bilety jednorazowe i czasowe
 • Każdy bilet uprawnia do przejazdów wszystkimi liniami w obu strefach.
 • Bilet powinien być skasowany w pierwszej kolejności po wejściu do autobusu, podczas pierwszego przejazdu.
Bilet jednorazowy lub czasowy – 60 minutowy
Normalny
5,20 zł
Bilet jednorazowy uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem autobusu bez względu na czas przejazdu lub czasowy 60-minutowy, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów od momentu skasowania.
Ulgowy
2,60 zł
Bilet jednorazowy na przeprawę statkiem
Normalny
6,40 zł
Bilet jednorazowy uprawniający do skorzystania z jednego kursu statku bez względu na czas przeprawy.
Ulgowy
3,20 zł
Bilet jednorazowy za przewóz roweru na statku
Normalny
6,40 zł
Bilet jednorazowy za przewóz roweru statkiem uprawniający do skorzystania z jednego kursu statku bez względu na czas przeprawy.
Bilet czasowy 120-minutowy na kursy autobusów i statków
Normalny
9,00 zł
Bilet czasowy 120-minutowy, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów i statków od momentu skasowania.
Ulgowy
4,50 zł
Bilet czasowy – 24 godzinny (dobowy)
Normalny
13,00 zł
Bilety czasowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów przez 24 godziny od momentu skasowania.
Ulgowy
6,50 zł
Bilet czasowy 24-godzinny (dobowy) na kursy autobusów i statków
Normalny
18,00 zł
Bilet czasowy 24-godzinny uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów i statków od momentu skasowania.
Ulgowy
9,00 zł
Bilety okresowe
 • Wszystkie bilety okresowe są imienne. Nie ma biletów na okaziciela.
 • Bilet jest ważny, gdy jest na nim wpisany numer dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku uczniów i studentów – numer legitymacji. Za wpis numeru odpowiada pasażer.
 • Datę ważności na bilecie oznacza osoba sprzedająca zgodnie ze wskazaniem kupującego – w przypadku zakupu biletu w punkcie sprzedaży
 • Datę od kiedy obowiązuje bilet okresowy kupowany drogą elektroniczną i jaki dokument tożsamości jest do niego przypisany, określa kupujący w trakcie realizacji transakcji.
Bilet okresowy 30-dniowy na kursy autobusów i statków
Normalny
175,00 zł
Bilet okresowy 30-dniowy imienny na dowolnie wybrane kolejne 30 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów i statków.
Ulgowy
87,50 zł
Bilet okresowy 30-dniowy
Normalny
125,00 zł
Bilet okresowy 30-dniowy imienny na dowolnie wybrane kolejne 30 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów.
Ulgowy
62,50 zł
Bilet okresowy 15-dniowy
Normalny
68,00 zł
Bilet okresowy 15-dniowy imienny na dowolnie wybrane kolejne 15 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów.
Ulgowy
34,00 zł
Bilet okresowy 7-dniowy
Normalny
38,00 zł
Bilet okresowy 7-dniowy imienny na dowolnie wybrane kolejne 7 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów.
Ulgowy
19,00 zł
Bilet okresowy wakacyjny dwumiesięczny dla uczniów i studentów
Ulgowy
100,00 zł
Bilet okresowy wakacyjny dwumiesięczny, imienny na okres lipca i sierpnia dla uczniów i studentów, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów.

Aby bilet okresowy był ważny Pasażer w polu „Nr dokumentu.” musi wpisać numer dowolnego dokumentu ZE ZDJĘCIEM, na przykład numer legitymacji szkolnej, studenckiej, serię i numer dowodu osobistego, numer paszportu, itp. Podczas kontroli Pasażer musi okazać ważny bilet okresowy wraz z dokumentem, którego numer został wpisany na bilecie.
Pasażerowie korzystający z biletów ulgowych są zobowiązani, podczas kontroli biletów, do okazania dokumentu uprawniającego do ulgi jeśli na bilecie okresowym został wpisany numer z innego dokumentu.

W przypadku dzieci nie objętych jeszcze obowiązkiem szkolnym, w polu „Nr dokumentu.” należy wpisać imię, nazwisko i numer pesel dziecka.

MZK Koszalin