Historia

Początki komunikacji miejskiej w Koszalinie sięgają pierwszych lat XX wieku. Jak to najczęściej w dziejach historii bywało doraźne potrzeby (czasami wręcz prozaiczne) były motorem społecznego postępu i rozwoju.

W 1910 roku Koszalin sposobił się do wielkiej prestiżowej wystawy rolniczo-przemysłowej. Ówczesne władze zdecydowały, że gości z dworca na teren wystawy przywiezie tramwaj. Tak powstała pierwsza elektryczna trakcja tramwajowa (niespełna 27 lat po pojawieniu się takowej w Europie). Dalszy rozwój komunikacji zbiorowej następował już szybko i konsekwentnie. W połowie 1913 roku wybudowano pierwszą podmiejską kolej plażową, która w powszechnym odczuciu znakomicie przybliżyła miasto Koszalin do Bałtyku.

Jakkolwiek koszalinianie bardzo sobie cenili użytek z dobrze funkcjonującej komunikacji tramwajowej to jednak ze względów urbanistycznych (wąskie ulice) oraz militarnych (przejezdność dróg w związku z przygotowaniami do wojny) zdecydowano o zastąpieniu jej liniami autobusowymi. Pierwszą linię autobusową uruchomiono w połowie 1935 roku a dwa lata później po Koszalinie kursowało dziennie 7 autobusów. Okres wojny to kompletnie zniszczona infrastruktura miasta w tym również ciągi komunikacyjne.

Wreszcie przychodzi dzień 15 października 1949 r., który zapisał się w kronikach historycznych jako oficjalna data uruchomienia Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Koszalinie. A później – jak to zwykle bywa – następują trudne początki i niełatwa stabilizacja, wreszcie rok 1975 a wraz z nim kolejny przypadkowy zbieg okoliczności; centralne dożynki w Koszalinie. Skorzystało miasto, zyskała również komunikacja miejska; nowa baza, nowe zaplecze administracyjne, zmodernizowany tabor przewozowy.

Dalsze lata to kolejne przekształcenia organizacyjno-strukturalne w wyniku których powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej przekształcone następnie w Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie (zakład budżetowy).

Wreszcie 1 września 1997 roku w miejsce zakładu budżetowego powołana zostaje spółka skarbu miasta p.n. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie.

Rozpoczyna się etap szczególny w historii rozwoju zbiorowej komunikacji miejskiej. Nowy Zarząd Spółki z właściwą sobie energią i zaangażowaniem przystępuje do opracowania założeń programowych w zakresie restrukturyzacji wszystkich kluczowych segmentów funkcjonowania Firmy, po to by później z równą konsekwencją wdrażać je w codziennej działalności gospodarczej.

Na rezultaty nie trzeba było długo oczekiwać:

  1. zracjonalizowane zatrudnienie
  2. usprawniony system gospodarki zaopatrzeniowej i warsztatowej
  3. udoskonalone struktury organizacyjne i zarządzania (w tym system zarządzania jakością)
  4. zmodernizowany i unowocześniony tabor przewozowy
  5. zrestrukturyzowane przychody i zracjonalizowane koszty

Wszystko to przynosi wymierne efekty liczone w milionach złotych.

Dziś Spółka jest Firmą o zupełnie odmiennym obliczu; unowocześniona, oparta na solidnych podstawach majątkowych i finansowych z powodzeniem egzystująca na lokalnym rynku transportowym. Swe usługi przewozowe realizuje na obszarze m. Koszalina i gmin ościennych obsługując:

  • 15 linii miejskich
  • 3 linie podmiejskie

W roku 2017 tabor autobusowy zrealizował 3 133 689 wozokm, przewożąc około 19 333 000 pasażerów. Troszcząc się nieustannie o bezpieczeństwo i wysoką jakość świadczonych usług Spółka systematycznie unowocześnia i modernizuje posiadany tabor przewozowy dostosowując go do najwyższych standardów technicznych i organizacyjnych. Aktualnie potencjał transportowy obejmuje 70 pojazdów z czego:

  • 83% to autobusy niskopodłogowe;
  • 100% to autobusy spełniające normy Euro.

Wyrazem uznania dla osiągnięć i dorobku Firmy są prestiżowe tytuły i wyróżnienia zdobyte na przestrzeni wielu lat oraz wysokie oceny uzyskiwane w sondażowych badaniach opinii publicznej.

Na terenie zajezdni autobusowej działa również Stowarzyszenie Miłośników Komunikacji Miejskiej. To w tym miejscu prowadzone jest przez nie Muzeum Komunikacji Miejskiej w Koszalinie.