Kontakt

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.
75–736 KOSZALIN, ul. Gnieźnieńska 9
tel:(94) 342 66 84
REGON: 330557508,  NIP: 669–050–43–64
Sąd Rejonowy w Koszalinie KRS 0000023583
KAPITAŁ ZAKŁADOWY – 27.022.000,00 zł

Biuro Firmy czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

Kasa biletowa MZK czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 11:00.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o. w Koszalinie w każdy wtorek w godz. 12.00 – 14.00 w siedzibie Spółki, pokój nr 20 po uprzednim umówieniu telefonicznym (tel. (94) 342 66 84)

Numer telefonu Adres e-mail
Sekretariat (94) 342 66 84 mzk@mzk.koszalin.pl
Adres skrzynki epuap /MZKKoszalin/SkrytkaESP
Reklama (+48) 601 887 457 marketing@mzk.koszalin.pl
Dział organizacji przewozów – przewozy okazjonalne (94) 344 52 71 Prosimy o składanie zapytań
o koszt usługi przewozowej
i dostępność terminu
drogą e-mail na niniejszy adres:

przewozy@mzk.koszalin.pl

Dział organizacji i zamówień publicznych (94) 344 52 62 przetargi.kierownik@mzk.koszalin.pl
Sekcja kadry i płace (94) 344 52 66 kadry@mzk.koszalin.pl
Dział obsługi taboru (94) 344 52 97 warsztat.kierownik@mzk.koszalin.pl
Dział administracyjno-gospodarczy (94) 344 52 67 gospodarczy.kierownik@mzk.koszalin.pl
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów (94) 344 52 98 skp@mzk.koszalin.pl
Dyspozytor (94) 342 26 75 przewozy@mzk.koszalin.pl
Stacja Paliw ul. Gnieźnieńska (94) 344 52 88 stacja.paliw@mzk.koszalin.pl
Stacja Paliw ul. Wąwozowa (94) 344 52 59 stacja.paliw2@mzk.koszalin.pl
Sekcja informatyki (94) 344 52 77 informatyk@mzk.koszalin.pl