Cennik biletów

Podstawa prawna:

Bilety jednorazowe / czasowe
  • Każdy bilet uprawnia do przejazdów wszystkimi liniami.
  • Bilet powinien być skasowany w pierwszej kolejności po wejściu do autobusu, podczas pierwszego przejazdu.
  • Bilet zakupiony u kierowcy ma formę paragonu z kasy fiskalnej i nie podlega kasowaniu.
Bilet jednorazowy lub czasowy 30 minutowy
Normalny
2,90 zł
Strefa obowiązywania: Miejska
Teren Miasta Koszalina  i miejscowości:
Konikowo, Kretomino, Niekłonice, Skwierzynka.
Ulgowy
1,45 zł
Bilet uprawnia do jednego przejazdu jednym kursem autobusu bez względu na czas przejazdu. Ten sam bilet uprawnia także do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów przez kolejne 30 minut od momentu skasowania.
Karnet 11 biletów
Normalny
29,00 zł
Strefa obowiązywania: Miejska
Teren Miasta Koszalina  i miejscowości:
Konikowo, Kretomino, Niekłonice, Skwierzynka.
Ulgowy
14,50 zł
Karnet 11 biletów jednorazowych lub czasowych 30 minutowych. Jeden kupon uprawnia do przejazdu jednym kursem autobusu bez względu na czas jego trwania. Ten sam kupon uprawnia także do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów przez kolejne 30 minut od momentu skasowania.
Bilet czasowy 60 minutowy
Normalny
4,00 zł
Strefa obowiązywania: Miejska
Teren Miasta Koszalina  i miejscowości:
Konikowo, Kretomino, Niekłonice, Skwierzynka.
Ulgowy
2,00 zł
Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów przez kolejne 60 minut od momentu skasowania.
Bilet jednorazowy lub czasowy 60 minutowy
Normalny
4,00 zł
Strefa obowiązywania: Miejska i podmiejska
Na terenie całej sieci
Ulgowy
2,00 zł
Bilet uprawnia do jednego przejazdu jednym kursem autobusu bez względu na czas przejazdu. Ten sam bilet uprawnia także do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów przez kolejne 60 minut od momentu skasowania.
Bilet 24 godzinny (dobowy)
Normalny
8,00 zł
Strefa obowiązywania: Miejska
Teren Miasta Koszalina  i miejscowości:
Konikowo, Kretomino, Niekłonice, Skwierzynka.
Ulgowy
4,00 zł
Normalny
10,00 zł
Strefa obowiązywania: Podmiejska
Na terenie całej sieci
Ulgowy
5,00 zł
Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów przez kolejne 24 godziny od momentu skasowania.
Bilety okresowe
  • Wszystkie bilety okresowe są imienne. Nie ma biletów na okaziciela.
  • Bilet jest ważny, gdy jest na nim wpisany numer dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku uczniów i studentów – numer legitymacji. Za wpis numeru odpowiada pasażer.
  • Datę ważności na bilecie oznacza osoba sprzedająca zgodnie ze wskazaniem kupującego – w przypadku zakupu biletu w punkcie sprzedaży
  • Datę od kiedy obowiązuje bilet okresowy kupowany drogą elektroniczną i jaki dokument tożsamości jest do niego przypisany, określa kupujący w trakcie realizacji transakcji.

Aby bilet okresowy był ważny Pasażer w polu „Nr dokumentu.” musi wpisać numer dowolnego dokumentu ZE ZDJĘCIEM, na przykład numer legitymacji szkolnej, studenckiej, serię i numer dowodu osobistego, numer paszportu, itp. Podczas kontroli Pasażer musi okazać ważny bilet okresowy wraz z dokumentem, którego numer został wpisany na bilecie.
Pasażerowie korzystający z biletów ulgowych są zobowiązani, podczas kontroli biletów, do okazania dokumentu uprawniającego do ulgi jeśli na bilecie okresowym został wpisany numer z innego dokumentu.

W przypadku dzieci nie objętych jeszcze obowiązkiem szkolnym, w polu „Nr dokumentu.” należy wpisać imię, nazwisko i numer pesel dziecka.

Bilet 7 dniowy imienny
Normalny
26,00 zł
Strefa obowiązywania: Miejska
Teren Miasta Koszalina  i miejscowości:
Konikowo, Kretomino, Niekłonice, Skwierzynka.
Ulgowy
13,00 zł
Normalny
30,00 zł
Strefa obowiązywania: Podmiejska
Na terenie całej sieci
Ulgowy
15,00 zł
Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi liniami od dnia oznaczonego na bilecie do godziny 23:59 siódmego dnia terminu jego ważności.
Bilet 15 dniowy imienny
Normalny
46,00 zł
Strefa obowiązywania: Miejska
Teren Miasta Koszalina  i miejscowości:
Konikowo, Kretomino, Niekłonice, Skwierzynka.
Ulgowy
23,00 zł
Normalny
54,00 zł
Strefa obowiązywania: Podmiejska
Na terenie całej sieci
Ulgowy
27,00 zł
Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi liniami od dnia oznaczonego na bilecie do godziny 23:59 piętnastego dnia terminu jego ważności.
Bilet 30 dniowy imienny
Normalny
86,00 zł
Strefa obowiązywania: Miejska
Teren Miasta Koszalina  i miejscowości:
Konikowo, Kretomino, Niekłonice, Skwierzynka.
Ulgowy
43,00 zł
Normalny
100,00 zł
Strefa obowiązywania: Podmiejska
Na terenie całej sieci
Ulgowy
50,00 zł
Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi liniami od dnia oznaczonego na bilecie do godziny 23:59 trzydziestego dnia terminu jego ważności.
Bilet wakacyjny dwumiesięczny imienny
Ulgowy
60,00 zł
Strefa obowiązywania: Miejska
Teren Miasta Koszalina  i miejscowości:
Konikowo, Kretomino, Niekłonice, Skwierzynka.
Ulgowy
80,00 zł
Strefa obowiązywania: Podmiejska
Na terenie całej sieci
Bilet uprawnia uczniów i studentów do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi liniami od dnia 1 lipca do 31 sierpnia. W sprzedaży od czerwca do sierpnia.
Bilet 90 dniowy imienny
Ulgowy
110,00 zł
Strefa obowiązywania: Miejska
Teren Miasta Koszalina  i miejscowości:
Konikowo, Kretomino, Niekłonice, Skwierzynka.
Bilet uprawnia studentów do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi liniami od dnia oznaczonego na bilecie do godziny 23:59 dziewięćdziesiątego dnia terminu jego ważności.