FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat jazdy z biletem i kontroli biletów
Czy dzieci w wieku 4-6 lat muszą kupować bilet?

Tak, ulgowy. W czasie kontroli wymagany jest dokument umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka.

Czy wszyscy uczniowie mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów?

Nie. Tylko uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum ZAMIESZKUJĄCY w Koszalinie, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

Czy dzieci z innych gmin niż Koszalin uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum w Koszalinie, mają prawo do bezpłatnych przejazdów?

Nie. Tylko te mieszkające w Koszalinie.

Kiedy uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum może korzystać z bezpłatnego przejazdu?

W okresie od 03.09.2018 do 21.06.2019 r. w każdym czasie, np. w ferie zimowe, świąteczne czy inny dzień wolny od nauki szkolnej.

Kto może dokonywać kontroli?

Osoba upoważniona przez przewoźnika MZK w Koszalinie, legitymująca się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, Kierowca pojazdu.

Zapomniałem dokumentu potwierdzającego ulgę?

Kontroler w takim przypadku pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty, jednak można w ciągu 7 dni zgłosić się do biura REWIZOR oddział Koszalin przedłożyć dokument, wezwanie do zapłaty zostanie anulowane, ale niestety będzie naliczona opłata manipulacyjna w wysokości 7,25 zł.

Nie mam biletu, ale dlaczego mam okazać kontrolerowi swój dowód osobisty? Tylko policja może go ode mnie wymagać. A jeśli nie mam go przy sobie?

Wsiadając do pojazdu zawierasz niepisaną umowę z przewoźnikiem. Jej warunki uregulowane są przepisami, m.in. ustawą „Prawo przewozowe”. Zgodnie z nimi, jeśli nie masz biletu, musisz okazać kontrolerowi dowód tożsamości. Jeśli nie masz go przy sobie, kontroler wezwie policję, by ta pomogła mu ustalić Twoją tożsamość.

Nie miałem biletu, ale chciałem wysiąść z pojazdu i kontroler mi nie pozwolił. Dlaczego?!

Kontroler może obawiać się ucieczki pasażera, zwłaszcza jeśli ten nie chce okazać dokumentu tożsamości. Kontroler może zatrzymać Cię w pojeździe do czasu przyjazdu policji. Jest to tak zwane ujęcie obywatelskie. Złamałeś prawo, skorzystałeś z usługi, za którą nie zapłaciłeś i nie chcesz ponieść konsekwencji. Jeśli w dodatku wprowadziłeś przewoźnika i policję w błąd, twierdząc, że nie masz przy sobie dokumentu, grozi Ci grzywna w wysokości nawet 500 zł.

Nie podpisałem i nie odebrałem wezwania, więc jest nieważne?

Odmowa przez pasażera podpisania i odbioru „wezwania do zapłaty” za jazdę bez ważnego biletu nie zmienia faktu, że takie wezwanie zostało wystawione zasadnie. Takie postępowanie nie powoduje wstrzymania procesu windykacyjnego i nie skutkuje tym, że wezwanie jest nieważne.

W czasie kontroli nie mogłem odnaleźć biletu czasowego lub jednorazowego?

Bilet jednorazowy lub czasowy przedłożony do wniosku, a nieokazany w czasie kontroli nie może stanowić podstawy do anulowania należności. Reklamacja może być uwzględniona na podstawie biletu jednoznacznie stwierdzającego tożsamość jego właściciela.

Dlaczego muszę za każdym razem pokazywać bilet Kierowcy po godzinie 20:00?

Po godz. 20:00 wsiadanie i wysiadanie odbywa się tylko i wyłącznie drzwiami umieszczonymi na przednim pomoście. Wsiadający zobowiązani są każdorazowo okazać kierowcy (bez wezwania) ważny bilet na przejazd i dokument uprawniający do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu.

Czy osoby które notorycznie jeżdżą bez biletu, mogą zostać ukarane w inny sposób niż tylko poprzez nałożenie opłaty dodatkowej?

Nieuiszczenie opłaty za przejazd komunikacją miejską w większości przypadków kończy się nałożeniem opłaty dodatkowej – często potocznie nazywanej mandatem. Niewielu jednak wie, że notoryczna jazda komunikacją bez biletu jest wykroczeniem – tzw. szalbierstwem, opisanym w art. 121 kodeksu. Zgodnie z powołanym artykułem – kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

W doktrynie prawniczej wskazuje się, że szalbierstwo jest szczególnym rodzajem oszustwa i charakteryzuje się działaniem polegającym na wykorzystaniu podstępnie wytworzonej sytuacji. Przedmiotem szalbierstwa jest cudze dobro majątkowe, a sprawca jest świadom, że świadczenie jest płatne z reguły bezzwłocznie, bądź przy wyrażeniu woli skorzystania z niego. Kwestia sposobu kontroli biletowej i opłaty karnej za przejazd bez biletu zostały określone w ustawie prawo przewozowe.

Wykroczenie szalbierstwa popełnia osoba, która uprzednio była dwukrotnie ukarany karą pieniężną określoną w taryfie, której nie uiściła i po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudziła przejazd. A więc pierwsze dwa przejazdy „na gapę” lub każdy kolejny w danym roku w przypadku uiszczenia opłaty karnej rodzi jedynie odpowiedzialność cywilną. Przy czym rok, w którym muszą wystąpić trzy przejazdy bez opłaty i bez uiszczenia opłaty karnej – nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, a liczy się go od dnia wykonania pierwszego przejazdu bez opłaty. Przepis nie wymaga, aby wszystkie wyłudzenia przejazdu nastąpiły na rzecz tego samego przewoźnika.

Jak i gdzie zapłacić opłatę dodatkową?

W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego bądź ulgowego kontroler biletów wzywa do uiszczenia opłat przewidzianych w taryfie przewozowej (opłata za bilet, opłata dodatkowa) w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania:

Wpłaty za przejazdy bez biletów należy dokonywać przelewem wpisując w tytule serie i numer wezwania tak jak na wystawionym dokumencie.

REWIZOR ul. Chwaszczyńska 49 A/3 81-571 Gdynia
Konto do wpłat: 17 1140 2017 0000 4702 1307 7348 (mBank SA)

Opłaty manipulacyjne oraz wpłaty za mandaty gotówkowe wystawione przez kontrolera można dokonywać w godzinach otwarcia biura oddziału w Koszalinie lub przelewem na konto: 17 1140 2017 0000 4702 1307 7348 (mBank SA)

Oddział Koszalin (teren zajezdni MZK w Koszalinie)
Ul. Gnieźnieńska 9
75- 736 Koszalin
Pokój nr 34
Godziny otwarcia biura:
Wtorki w godz. 8.00 – 16.00
Czwartki w godz. 7.30 – 14.30
Piątki w godz. 10.00 – 15.00

Odebrane wezwanie do zapłaty stanowi dowód przejazdu Jest opłata w wezwaniu.

W przypadku udokumentowania przez podróżnego , nie później niż 7 dni od dnia wystawienia wezwania , uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz posiadania przez podróżnego ważnego biletu okresowego 30 dniowego imiennego, którego nie miał podczas przejazdu ,należność za przewóz i opłata dodatkowa , po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej , podlegają umorzeniu.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące biletów i ulg
Jak długo ważny jest bilet jednorazowy?

Od momentu skasowania do momentu dotarcia do przystanku końcowego.

Czym różni się bilet jednorazowy/30 minutowy – to ten sam bilet?

Bilet ten spełnia dwie funkcje.

Ile razy można się przesiąść na bilecie czasowym?

Liczba przesiadek jest nieograniczona należy tylko pilnować czasu od momentu skasowania w pierwszym pojeździe.

Mam 21 lat – jestem uczniem szkoły policealnej czy mogę korzystać z ulgi na przejazd komunikacją miejską?

Tak ale tylko do uzyskania wieku – ukończone 21 lata (dzień, miesiąc, rok).

Do jakiego wieku mogę korzystać z ulgi dla studentów?

Nie ma ograniczeń wiekowych dla studentów, należy posiadać ważną legitymację studencką.

Czy emeryci i renciści są uprawnieni do korzystania z przejazdów ulgowych?

Tak. Wszyscy emeryci i renciści uprawnieni są do ulgowych przejazdów komunikacją Miejską w Koszalinie.

Jaki jest termin ważności zakupionego biletu okresowego 30 dniowego?

Jest to kolejnych 30 dni

Przykład: bilet zakupiony 01.03.2018 będzie ważny do 30.03.2018 następny bilet należy zakupić od 31.03.2018, ta sama zasada dotyczy biletów 7 i 15 dniowych.

Gdzie kupić bilety jednorazowe?

Jednorazowe bilety MZK w Koszalinie można nabyć w kilkunastu punktach sprzedaży – kioskach, sklepach, u kierowcy autobusu oraz przez aplikację w telefonie GoPay (link)

Jaka jest opłata za bagaż?

Nie ma, lecz Regulamin przewozu w Rozdziale 3 określa jaki może być bagaż i jak należy go przewozić.

Czy w autobusie przewiozę rower?
Ile zapłacę za bilet dla psa?

NIC. Psy i koty przewozimy bezpłatnie jednak na pewnych zasadach. Każdy pies musi posiadać kaganiec lub dotyczy mniejszych piesków i zwierząt w specjalnym przystosowanym transporterze.

Czy osoby 70 letnie mogą jeździć za darmo i czy liczy się rok urodzenia czy też dokładna data urodzin?

Osoby starsze mogą jeździć liniami MZK za darmo od dnia 70 rocznicy urodzin. Liczy się dokładana data urodzin.

Na podstawie jakiego dokumentu osoby 70 letnie mogą jeździć za darmo?

Na podstawie dowodu osobistego.

Czy można jechać bez biletu, gdy kierowca nie ma wydać?

NIE. Brak możliwości zaopatrzenia się w bilet za przejazd u kierowcy nie upoważnia do przejazdu bez biletu. W takim przypadku pasażer jest zobowiązany do opuszczenia pojazdu. Należy pamiętać że kierowca nie ma możliwości rozmieniania pieniędzy więc dlatego jest informacja w każdym autobusie, że pasażer powinien mieć odliczone pieniądze na bilet.

Jak zakupić i skasować bilet u kierowcy?

Pasażer w celu zakupu biletu jednorazowego u kierowcy w autobusie, powinien przygotować odliczoną kwotę (bez potrzeby wydawania reszty przez kierowcę) i w ilości maksymalnie siedmiu monet. Bilet ten jest ważnym dokumentem na przejazd nie trzeba go kasować.

Do jakiego wieku młodzieży kształcącej się w gimnazjach lub szkołach średnich przysługują zniżki na przejazdy liniami MZK?

Uprawnienia do przejazdów ulgowych posiada młodzież ucząca się w szkołach podstawowych lub szkołach średnich i policealnych, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w trakcie którego uczeń ukończył 21 lat.

Co jeśli w trakcie kontroli biletu elektronicznego bateria w moim telefonie jest rozładowana?

Nie przejmuj się. Jeżeli masz problem z telefonem lub rozładowała Ci się bateria, pokaż kontrolerowi dokument tożsamości z numerem PESEL. Kontroler będzie mógł dzięki temu sprawdzić czy masz ważny bilet.

Czy można skorzystać z ulgi posiadając Koszalińską Kartę Dużej Rodziny?

Nie

Kto w Koszalinie uprawniony jest do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską?

Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

 • Dzieci przed ukończeniem 4 roku życia,
 • Osoby które ukończyły 70 lat.– na podstawie dokumentu tożsamości,
 • Honorowi dawcy krwi posiadający tytuł „ Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ”.
 • Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością, ale nie dłużej niż do ukończenia 16 roku życia wraz z opiekunem.
 • Młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i lekkim do 24 roku życia z powodu narządu wzroku wraz z towarzyszącymi opiekunami.
 • Osoby niewidome lub ociemniałe i ich przewodnicy
  • na podstawie dokumentu tożsamości wraz z legitymacją osoby niewidomej lub ociemniałej wystawionej przez uprawnione organy i związki niewidomych potwierdzające niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku.
  • na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego inwalidztwo lub niepełnosprawność
 • Opiekun dzieci i młodzieży, który:
  • podróżuje z uprawnionym,
  • podróżuje do uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego – wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej – na podstawie zaświadczenia z podaną trasą przejazdu wydanego przez jedną z w/w placówek.
 • Inwalidzi I grupy, osoby o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji
  • na podstawie dokumentu tożsamości , wraz z legitymacją osoby niepełnosprawnej wystawionej przez organy rentowe lub zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
 • Umundurowani funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
 • Uczniowie – realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych
Czy pasażer może dowolnie łączyć bilety by uzyskać obowiązującą opłatę za przejazd?

Pasażer może dowolnie łączyć nominały biletów jednorazowych (ulgowych i normalnych), by uzyskać obowiązującą opłatę za przejazd. Dowodem dokonania opłaty jest legitymowanie się skasowanymi biletami o łącznej wartości nie niższej niż wymagana w taryfie.

Pamiętaj, że…

 • W czasie wsiadania /wysiadania z małym dzieckiem należy zawsze trzymać je za rękę. W przeciwnym wypadku dziecko może zostać niezauważone przez kierowcę w lusterku.
 • Nie wolno stać na przednim pomoście, gdyż ogranicza to widoczność kierowcy i stwarza zagrożenie zdrowia/życia w chwili konieczności nagłego hamowania pojazdu.
 • W czasie jazdy autobusem nie wolno opierać się o drzwi.
 • Nie należy pozwalać małemu dziecku na stanie przy siedzeniach znajdujących się koło drzwi. Niezauważone, może zostać uderzone drzwiami podczas ich otwierania lub „przyciśnięte” przez wysiadających pasażerów.
 • W czasie jazdy autobusu należy zadbać o bezpieczeństwo własne, a nie o zakupy trzymane w obu rękach.
 • Przygotowując się do wyjścia z autobusu należy zawsze trzymać się poręczy, zwłaszcza gdy kierowca podjeżdża na przystanek.
 • Kierowca ruszając z przystanku, po zamknięciu drzwi, MUSI skupić się na bezpiecznym włączeniu pojazdu do ponownego ruchu, czyli obserwacji jezdni od lewej strony (lewe lusterko) – może więc nie zauważyć osób dobiegających do pojazdu!!!
 • W prawym lusterku kierowca ma ograniczoną widoczność maksymalnie do 1m od bocznej ściany pojazdu, dlatego pasażer znajdujący się poza tym polem widzenia może zostać niezauważony!!

MZK Koszalin