MZK Koszalin

O spółce

Spółka w roku 2015
przewiozła ok. 18 400 000 pasażerów
(2.842.150 wozokilometrów)
troszcząc się nieustannie o bezpieczeństwo
i wysoką jakość świadczonych usług.