Punkty sprzedaży

Bilety okresowe:

  • Stacja Paliw ul. Gnieźnieńska 9 – w godzinach od poniedziałku do piątku 7:00 do 19:00, w soboty, niedziele i święta 8:00 do 20:00.
  • Stacja Paliw ul. Wąwozowa 1A – w godzinach od 6:00 do 22:00 7 dni w tygodniu.

Aby bilet okresowy był ważny Pasażer w polu „Nr dokumentu.” musi wpisać numer dowolnego dokumentu ZE ZDJĘCIEM, na przykład numer legitymacji szkolnej, studenckiej, serię i numer dowodu osobistego, numer paszportu, itp. Podczas kontroli Pasażer musi okazać ważny bilet okresowy wraz z dokumentem, którego numer został wpisany na bilecie.
Pasażerowie korzystający z biletów ulgowych są zobowiązani, podczas kontroli biletów, do okazania dokumentu uprawniającego do ulgi jeśli na bilecie okresowym został wpisany numer z innego dokumentu.

W przypadku dzieci nie objętych jeszcze obowiązkiem szkolnym, w polu „Nr dokumentu.” należy wpisać imię, nazwisko i numer pesel dziecka.

Bilety jednorazowe/czasowe:

  • Stacja Paliw ul. Gnieźnieńska 9 – w godzinach od poniedziałku do piątku 7:00 do 19:00, w soboty, niedziele i święta 8:00 do 20:00.,
  • Stacja Paliw ul. Wąwozowa 1A – w godzinach od 6:00 do 22:00 7 dni w tygodniu,
  • u kierowcy
  • kioski i punkty handlowe

Sprzedaż biletów jednorazowych/czasowych w ilościach hurtowych dla podmiotów gospodarczych odbywa się w siedzibie MZK Sp. z o. o. ul. Gnieźnieńska 9, kasa 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.