Wersja archiwalna

TARYFA OPŁAT
za korzystanie z powierzchni reklamowych na środkach transportu
Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z o.o. w Koszalinie

*

reklama wywieszona wewnątrz autobusu

do formatu A-4

na okres 1 miesiąca

15,00 pln (netto)

*

reklama wywieszona wewnątrz autobusu

do formatu A-3

na okres 1 miesiąca

30,00 pln (netto)

*

reklama wywieszona wewnątrz autobusu

do formatu A-2

na okres 1 miesiąca

50,00 pln (netto)

*

reklama naklejona na zewnatrz autobusu

za 1 m2 powierzchni 

na okres 1 roku

1.440,00 pln (netto)

*

reklama cało-pojazdowa

2 ściany boczne 

na okres 1 roku:

 

 

-

na autobusie

DAB

9.000,00 pln (netto)

 

-

na autobusie

MAN - NG 223 (12m) 

9.000,00 pln (netto)

 

-

na autobusie

MAN - NL 313 (18m) 

11.400,00 pln (netto)

 

-

na autobusie

NEOPLAN - N 4016 (12m) 

9.000,00 pln (netto)

 

-

-

na autobusie

na autobusie

NEOPLAN - N 4020 (15m) 

SCANIA (za wyjątkiem autobusów dofinansowanych z RPO WZ) - (12m)

9.600,00 pln (netto)

9.200,00 pln

           (netto)

*

reklama na burcie i szybie strony bezdrzwiowej autobusu krótkiego do 15m

na okres 1 roku

5.700,00 pln (netto)

*

reklama na burcie i szybie strony bezdrzwiowej autobusu przegubowego

na okres 1 roku

6.600,00 pln (netto)

*

reklama na tylniej powierzchni autobusu (bez powierzchni szyby)

na okres 1 roku

3.600,00 pln (netto)

*

reklama na tylniej powierzchni autobusu (łącznie z powierzchnią szyby)

na okres 1 roku

4.200,00 pln (netto

Na temat szczegółów zawieranych umów na ekspozycję reklamy na wymienionych nośnikach, chętnie porozmawia pracownik naszej firmy:      Janusz Stankiewicz           tel. kom. 0601 887 457 marketing@mzk.koszalin.pl

drukuj | powrót